Normal view MARC view ISBD view

พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทติ่มซำ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อร้านเตัยติ่มซำ จังหวัดเชียงใหม่ = The consumer behaviors and satisfaction with Tey Dim Sum Restaurant Chiang Mai / สุทิวา สมใจมาก

โดย: สุทิวา สมใจมาก.
ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.
เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส779พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: 2546รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ฌ, 51 หน้า.หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | ร้านเต้ยติ่มซำ -- เชียงใหม่ -- ความพอใจของผู้บริโภค | ติ่มซำ -- เชียงใหม่ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- การศึกษาเฉพาะกรณีสารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_วิทยานิพนธ์ 658.8342 ส779พ (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Not for Loan 1 1050006839
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_วิทยานิพนธ์ 658.8342 ส779พ (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1050006840

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น