Normal view MARC view ISBD view

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือที่มีต่อนโยบายการส่งเสริมการลงทุนและการให้บริการของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ = Opinions of manufacturers who were supported to invest in Northern Region Industrial Estate toward supporting investment policy and the service of Northern Region Investment and Economic Center / ยุวธิดา บุญมี

By: ยุวธิดา บุญมี
Contributor(s): มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Call number: 332.6 ย442ค (ว.พ.) Material type: materialTypeLabelBookPublisher: 2547 Description: ก-ฌ, 112 หน้า.Subject(s): ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ -- การให้บริการ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | การส่งเสริมการลงทุน | นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ | นโยบายส่งเสริมการลงทุน | ผู้ประกอบการ -- ความคิดเห็นOnline resources: สาระสังเขป Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Call number Status Date due Copy No. Barcode
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_Closed Stack 332.6 ย442ค (Browse shelf) Not for Loan 1 1050008283
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_วิทยานิพนธ์ 332.6 ย442ค (Browse shelf) Available 2 1050008284
Browsing PYULIB-CL Shelves , Shelving location: CL_Closed Stack Close shelf browser
No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available
332.32 ค134ก การศึกษาการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด 332.362 จ457ก การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = 332.4 บ788ผ ผลกระทบของข้อจำกัดทางด้านสภาพคล่องและการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ทางการเงินต่อพฤติกรรมการบริโภคภาคเอกชนในประเทศไทย = 332.6 ย442ค ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือที่มีต่อนโยบายการส่งเสริมการลงทุนและการให้บริการของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ = 332.6 ส823ป ปัจจัยในการเลือกจัดกลุ่มการลงทุนทางอ้อมของบุคคลผู้มีเงินออมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = 332.6 อ188ก การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ = 332.632 ก173ก การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน =

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.