Normal view MARC view ISBD view

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อเครื่องบันทึกเวลาของกิจการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the demand for business time recorders in Mueang District, Chiang Mai Province / จีระศักดิ์ กันสุวรรณ์

By: จีระศักดิ์ กันสุวรรณ์
Contributor(s): มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
Call number: 658.3121 จ571ป (ว.พ.) Material type: materialTypeLabelBookPublisher: 2548 Description: ก-ฐ, 68 หน้า.Subject(s): มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | เครื่องบันทึกเวลา | การบริหารงานบุคคล -- เชียงใหม่
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Call number Status Date due Copy No. Barcode
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_Closed Stack 658.3121 จ571ป (Browse shelf) Not for Loan 1 1050012679
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_วิทยานิพนธ์ 658.3121 จ571ป (Browse shelf) Available 2 1050012603
Browsing PYULIB-CL Shelves , Shelving location: CL_วิทยานิพนธ์ Close shelf browser
No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available
658.300285 ฐ361พ พฤติกรรมการใช้ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคลระบบบริการข้อมูลด้วยตนเอง (Employee self service: ESS) ของบุคลากร บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค สาขาจังหวัดเชียงใหม่ = 658.30285 ศ724บ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ต่อแผนกบุคคลในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = 658.311 ม171อ อิทธิพลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับงานที่มีต่อการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้บริหารระดับกลาง 658.3121 จ571ป ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อเครื่องบันทึกเวลาของกิจการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = 658.312408 ก357ก การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทางสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ = 658.3125 ผ349ค คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในสายงานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 658.3125 ว215ก การเปรียบเทียบการรับรู้ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพน้กงานสตรีระดับปฏิบัติการที่มีลักษณะทางชีวสังคม และความเข้าใจในระบบประเมินผลการปฏิบัตงานแตกต่างกันในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน =

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.