Refine your search

Your search returned 5 results from 146033 records. Subscribe to this search

|
1. ปาฐกถาพิเศษวันสันติภาพไทยเรื่อง สันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย [videorecording]/ ของนายอานันท์ ปันยารุชน ประธาน กอส. วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2548 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by อานันท์ ปันยารชุน.

Call number: CD 100403 Material type: visual material Visual materialPublisher: [กรุงเทพฯ : กอส.?], 2548. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100403] (1). Items available for reference: [Call number: CD 100403] (1).

2. ปาฐกถาพิเศษการสัมมนานานาชาติ Southeast Asia : peace and soul-searching โดย นายอานันท์ ปันยารุชน ประธาน กอส. วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ณ โรงแรม ซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี [videorecording]

by อานันท์ ปันยารชุน.

Call number: CD 100404 Material type: visual material Visual materialPublisher: [กรุงเทพฯ : กอส.?], 2548. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100404] (1). Items available for reference: [Call number: CD 100404] (1).

3. การบรรยายทางวิชาการเรื่อง กอส. กับการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [videorecording]/ โดย นายอานันท์ ปันยารุชน ประธาน กอส. วันพุธที่ 6 ก.ค. 2548 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์.

by อานันท์ ปันยารชุน.

Call number: CD 100406 Material type: visual material Visual materialPublisher: [กรุงเทพฯ : กอส.?], 2548. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100406] (1). Items available for reference: [Call number: CD 100406] (1).

4. การสนทนาพิเศษเรื่อง การสร้างสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [videorecording]/ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายอานันท์ ปันยารุชน ประธาน กอส., ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 20.35 น.

by ทักษิณ ชินวัตร | อานันท์ ปันยารชุน.

Call number: CD 100405 Material type: visual material Visual materialPublisher: [กรุงเทพฯ : กอส.?], 2548. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100405] (1). Items available for reference: [Call number: CD 100405] (1).

5. การปาฐกถาพิเศษเรื่อง อานันท์ ปันยารชุนกับการสร้างสันติสุขในภาคใต้ [videorecording]/ อานันท์ ปันยารชุน, วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรม Imperial Queen's Park.

by อานันท์ ปันยารชุน.

Call number: CD 100408 Material type: visual material Visual materialPublisher: [กรุงเทพฯ : กอส.?], 2548. Description: 2 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100408] (2). Items available for reference: [Call number: CD 100408] (2).