Refine your search

Your search returned 91 results from 145972 records. Subscribe to this search

|
1. ดับไฟใต้ / กิตติ รัตนฉายา.

by กิตติ รัตนฉายา.

Call number: 379.593 ก672ด Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Description: 102 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 379.593 ก672ด] (1).

2. วิกฤตใต้ : สู้ด้วยยุทธศาสตร์และปัญญา / ผู้เขียน, สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Call number: 320.9593 ส848ว Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2547 Description: 403 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ส848ว] (1).

3. สันติวิธี : เพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / โภคิน พลกุล.

by โภคิน พลกุล.

Call number: 320.9593 ภ919ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2547 Description: 55 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ภ919ส] (2).

4. สันติภาพในเปลวเพลิง / สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

by สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี.

Call number: 320.9593 ส834ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 340 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ส834ส] (1).

5. ดับไฟใต้กับรัฐไทย / กิตติ รัตนฉายา.

by กิตติ รัตนฉายา.

Call number: 320.9593 ก672ด Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์, 2548 Description: 249 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ก672ด] (1).

6. จรยุทธ์ในเมือง / เสถียร จันทิมาธร.

by เสถียร จันทิมาธร.

Call number: 320.9593 ส894จ Material type: book BookEdition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548 Description: 399 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ส894จ] (1).

7. เอกภาพ : ท่ามกลางความแปลกแยกในภาคใต้ / ภูวดล ทรงประเสริฐ, ผู้เขียน

by ภูวดล ทรงประเสริฐ.

Call number: 320.9593 ภ685อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : Higher Press, 2548 Description: 175 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ภ685อ] (1).

8. สงครามเงา / อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

by อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว.

Call number: 303.625 อ579ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นาครมีเดีย, 2548 Description: 197 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.625 อ579ส] (1).

9. ความจริงที่ตากใบ [videorecording]

Call number: CD 200171 Material type: visual material Visual materialPublisher: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, [2548?]. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 200171] (1).

10. พายัพ วนาสุวรรณ. 2, การก่อการร้ายสากลกับปัญหาภาคใต้ / พายัพ วนาสุวรรณ.

by พายัพ วนาสุวรรณ.

Call number: 320.9593 พ618พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2548 Description: ๅ157 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 พ618พ] (1).

11. ผู้นำชุมชนกับกระบวนการสานเสวนา : เอกสารสรุปผลการฝึกอบรมการบริหารความขัดแย้งและกระบวนการทางสันติศึกษาสำหรับท้องถิ่นภาคใต้ : การสานเสวนา / สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

by มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันสันติศึกษา.

Call number: 303.6 ผ749 Material type: book BookPublisher: สงขลา : สถาบัน, 2549 Description: 109 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 ผ749] (2).

12. ยุติไฟใต้ / บรรณาธิการ, สุริชัย หวันแก้ว.

by สุริชัย หวันแก้ว.

Call number: 303.6 ย349 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Description: 278 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 ย349] (1).

13. กำเนิดไฟใต้ / บรรณาธิการ, สุริชัย หวันแก้ว

by สุริชัย หวันแก้ว.

Call number: 303.6 ก575 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 Description: 252 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 ก575] (1).

14. แผ่นดินจินตนาการ : รัฐและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, บรรณาธิการ

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 303.625 ผ931 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2551 Description: 596 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.625 ผ931] (3).

15. วันเวลาแห่งความหวาดกลัว : การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ของเด็กต่อการดำเนินชีวิตในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย / องค์การยูนิเซฟประเทศไทย

by องค์การยูนิเซฟประเทศไทย.

Call number: 305.231 อ114ว (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : องค์การ, 2551 Description: 54 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.231 อ114ว] (1).

16. รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด. 6, ตอนวิกฤตบ้านเมือง ในสามจังหวัดภาคใต้ [videorecording]

by มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์.

Call number: CD 200812 Material type: visual material Visual materialPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, 2553. Description: 1 แผ่น.Other title: วิกฤตบ้านเมือง ในสามจังหวัดภาคใต้ | พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 200812] (1).

17. รวมบทความสำคัญเรื่อง การจัดการศึกษาและแนวทางพัฒนาภาคใต้ / โมหัมมัด อับดุลกาเดร์

by อับดุลกาเดร์, โมหัมมัด.

Call number: 379.593 อ545ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2530 Description: 280 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 379.593 อ545ร] (2).

18. เงื่อนไขทางการเมืองที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สุรินทร์ พิศสุวรรณ

by สุรินทร์ พิศสุวรรณ.

Call number: 320.9593 ส861ง (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526 Description: 76 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ส861ง] (1).

19. สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน / โดย สุรินทร์ พิศสุวรรณ และ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

by สุรินทร์ พิศสุวรรณ | ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Call number: 323.11992 ส861ส (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527 Description: 176 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.11992 ส861ส] (3).

20. วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ / เขียนโดย อิมรอน มะลูลีม.

by อิมรอน มะลูลีม.

Call number: 323.11992 อ746ว Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : อิสลามิคอะเคเดมี, 2538. Description: 241 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.11992 อ746ว] (2).