Refine your search

Your search returned 91 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
61. Deepsouth bookazine. เล่ม 3, สงครามความรู้สึก ปม-ลึก-ไฟใต้ / จัดทำโดย ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้

by ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้.

Call number: 303.6 ศ813ด Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2551 Description: 191 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 ศ813ด] (2).

62. เพื่อนบ้านของไทย / บรรณาธิการ, ศรุติ สกุลรัตน์

by ศรุติ สกุลรัตน์ | มหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์อินโดจีนศึกษา.

Call number: 959 พ953 Material type: book BookPublisher: ชลบุรี : ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550 Description: 405 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959 พ953] (1).

63. จาตุรนต์ บนทางดับไฟใต้ / จาตุรนต์ ฉายแสง, เรื่อง ; ถนอม ขุนเพ็ชร์, เรียบเรียง

by จาตุรนต์ ฉายแสง | ถนอม ขุนเพ็ชร์.

Call number: 320.9593 จ297จ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2551 Description: 188 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 จ297จ] (2).

64. เกาะติดวิกฤตไฟใต้ / ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์.

by ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์.

Call number: 320.9593 ช632ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : หัวใจเดียวกัน, 2551 Description: 258 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ช632ก] (1).

65. ความเป็นมาของทฤษฎี "แบ่งแยกดินแดน" ในภาคใต้ไทย / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

Call number: 320.9593 ธ285ค 2551 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2551 Description: 18, 141 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ธ285ค 2551] (1).

66. ปาฐกถาเรื่อง ความสมานฉันท์และสันติวิธี : แนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภายใต้ [videorecording]/ โดย อานันท์ ปันยารชุน, วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2549 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี.

by อานันท์ ปันยารชุน.

Call number: CD 100675 Material type: visual material Visual materialPublisher: [ปัตตานี : ม.ป.พ., 2549?]. Description: 1 แผ่น.Other title: ความสมานฉันท์และสันติวิธี : แนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภายใต้.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100675] (1).

67. นอกนิยามความเป็นไทย : ไทยปัตตานี : เมื่อเราไม่อาจอยู่ร่วมและแบ่งแยกจากกันได้ / ผู้เขียน, วัน กาเดร์ เจ๊ะมาน ... [และคนอื่นๆ]

by วัน กาเดร์ เจ๊ะมาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ศูนย์ทะเลสาบศึกษา.

Call number: 303.6 น352 Material type: book BookPublisher: สงขลา : ศูนย์ทะเลสาบศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานรคินทร์, 2551 Description: 343 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 น352] (1).

68. เล่าขานตำนานใต้ : ตำนานเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง สถานที่และบุคคลสำคัญของท้องถิ่น / ผู้เขียน, จำรูญ เด่นอุดม, อุดม ปัตนวงศ์, ศรีศักร วัลลิโภดม

by จำรูญ เด่นอุดม | อุดม ปัตนวงศ์ | ศรีศักร วัลลิโภดม.

Call number: 959.3 จ369ล Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553 Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 จ369ล] (1).

69. รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไขเชิงรุก / โดย คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร

by สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call number: 303.6909593 ส226ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553 Description: ก-ฏ, 133 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Other title: สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไขเชิงรุก.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.6909593 ส226ร] (2).

70. เขาหาว่า (ส.ส.นัจมุดดีน) เป็นกบฏ-ปล้นปืน / ผู้เขียน, ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์

by ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์.

Call number: 364.132 ป413ข Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สายใยประชาธรรม, 2552 Description: ก-ฉ, 447 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364.132 ป413ข] (1).

71. หมู่บ้าน--ไม่สงบ : ภาพความรุนแรงภาคใต้ในมิติชาติ, นานาชาติและอนาคต / บรรณาธิการและหัวหน้าโครงการวิจัย, ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 303.6 ห199 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2553 Description: 259 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 ห199] (1).

72. กฎหมายความมั่นคง : หนทางแก้ไขความขัดแย้ง ศึกษากรณีที่อำเภอของจังหวัดสงขลา และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / กองบรรณาธิการ, พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ... [และคนอื่นๆ]

by พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ.

Call number: 343.01 ก116 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2553 Description: 192 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.01 ก116] (3).

73. ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้ / ผู้เรียบเรียง, ชาญชัย ชัยสุขโกศล.

by ชาญชัย ชัยสุขโกศล.

Call number: 303.6909593 ช485ภ Material type: book BookPublisher: นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Description: 80 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6909593 ช485ภ] (4).

74. สถานการณ์ภาคใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ / โดย ภูวดล แดนไทย

by ภูวดล แดนไทย.

Call number: 303.625 ภ685ส Material type: book BookPublisher: ยะลา : ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, 2551 Description: ก-ช, 547 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.625 ภ685ส] (1).

75. สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล / ผู้เรียบเรียง, สุจิตต์ วงษ์เทศ.

by สุจิตต์ วงษ์เทศ.

Call number: 959.3 ส752ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2554. Description: 198 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส752ส] (1).

76. วิพากษ์ : รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ "เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์" / โดย คณะทำงานสื่อสารกับสังคม คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

by คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ. คณะทำงานสื่อสารกับสังคม.

Call number: 303.69 ค124ว (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะทำงาน, 2549. Description: 310 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.69 ค124ว] (2).

77. ปัญหาชายแดนใต้--มองผ่านงานวิจัยของ ม.อ. / บรรณาธิการ, นิรันดร์ สุมาลี.

by นิรันดร์ สุมาลี | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Call number: 306.609593 ป525 Material type: book BookPublisher: สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555. Description: 106 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.609593 ป525] (1).

78. เสียงของความหวัง : เรื่องเล่าของผู้หญิงเพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ / เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม ; บรรณาธิการ : ฐิตินบ โกมลนิมิ

by ฐิตินบ โกมลนิมิ | เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม.

Call number: 305.42 ส948 Material type: book BookPublisher: [ปัตตานี] : โครงการผู้หญิงภาคประชาคม ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพแก่ชาย และหญิงที่เปราะบางในภาคใต้ของประเทศไทย, 2555 Description: 295 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.42 ส948] (1).

79. การดำเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข / คณะผู้ศึกษา, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย ... [และคนอื่นๆ]

by จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย | คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

Call number: 345.0234 ก451 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ, 2548 Description: 370 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 345.0234 ก451] (2).

80. สันติอาสาสักขีพยาน : เสียงกระซิบจากความเงียบ / โดย โครงการสันติอาสาสักขีพยาน.

by โครงการสันติอาสาสักขีพยาน.

Call number: 303.6909593 ค962ส Material type: book BookPublisher: นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. Description: 192 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6909593 ค962ส] (1).