Your search returned 19 results from 147765 records. Subscribe to this search

|
1. รายการถึงลูกถึงคน. ตอนเปิดใจ "อานันท์ ปันยารชุน" ประธาน กอส. วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2548 [videorecording]/ สรยุทธ สุทัศนะจินดา.

by สรยุทธ สุทัศนะจินดา.

Call number: CD 100401 Material type: visual material Visual materialPublisher: กรุงเทพฯ : MCOT, 2548. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100401] (1). Items available for reference: [Call number: CD 100401] (1).

2. รายการถึงลูกถึงคน. ตอนกอส. ลงใต้ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2548 [videorecording]/ สรยุทธ สุทัศนะจินดา.

by สรยุทธ สุทัศนะจินดา.

Call number: CD 100402 Material type: visual material Visual materialPublisher: กรุงเทพฯ : MCOT, 2548. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100402] (1). Items available for reference: [Call number: CD 100402] (1).

3. ปาฐกถาพิเศษวันสันติภาพไทยเรื่อง สันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย [videorecording]/ ของนายอานันท์ ปันยารุชน ประธาน กอส. วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2548 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by อานันท์ ปันยารชุน.

Call number: CD 100403 Material type: visual material Visual materialPublisher: [กรุงเทพฯ : กอส.?], 2548. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100403] (1). Items available for reference: [Call number: CD 100403] (1).

4. ปาฐกถาพิเศษการสัมมนานานาชาติ Southeast Asia : peace and soul-searching โดย นายอานันท์ ปันยารุชน ประธาน กอส. วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ณ โรงแรม ซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี [videorecording]

by อานันท์ ปันยารชุน.

Call number: CD 100404 Material type: visual material Visual materialPublisher: [กรุงเทพฯ : กอส.?], 2548. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100404] (1). Items available for reference: [Call number: CD 100404] (1).

5. การบรรยายทางวิชาการเรื่อง กอส. กับการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [videorecording]/ โดย นายอานันท์ ปันยารุชน ประธาน กอส. วันพุธที่ 6 ก.ค. 2548 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์.

by อานันท์ ปันยารชุน.

Call number: CD 100406 Material type: visual material Visual materialPublisher: [กรุงเทพฯ : กอส.?], 2548. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100406] (1). Items available for reference: [Call number: CD 100406] (1).

6. การประกาศให้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ความสำเร็จ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ / โดย จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และคณะ

by จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย.

Call number: 351.593 จ631ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2549 Description: 236 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 351.593 จ631ก] (1).

7. รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

by คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

Call number: 303.69 ค124ร (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2549 Description: 48 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.69 ค124ร] (2).

8. การดำเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข ฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้ศึกษา, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย ... [และคนอื่น ๆ]

by จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย.

Call number: 345.0234 ก451 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะทำงานส่งเสริมการดำเนินกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมฯ, 2548 Description: 31, 367 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 345.0234 ก451] (1).

9. แนวทางด้านนโยบายในการแก้ไขปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ

by สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ.

Call number: 303.69 ส691น (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549 Description: 66 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.69 ส691น] (2).

10. วิพากษ์ : รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ "เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์" / โดย คณะทำงานสื่อสารกับสังคม คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

by คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ. คณะทำงานสื่อสารกับสังคม.

Call number: 303.69 ค124ว (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะทำงาน, 2549. Description: 310 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.69 ค124ว] (2).

11. การสนทนาพิเศษเรื่อง การสร้างสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [videorecording]/ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายอานันท์ ปันยารุชน ประธาน กอส., ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 20.35 น.

by ทักษิณ ชินวัตร | อานันท์ ปันยารชุน.

Call number: CD 100405 Material type: visual material Visual materialPublisher: [กรุงเทพฯ : กอส.?], 2548. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100405] (1). Items available for reference: [Call number: CD 100405] (1).

12. การสัมภาษณ์ประธาน กอส. [videorecording]/ โดย สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในประเทศไทย วันพุธที่ 18 พ.ค. 2548.

by สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในประเทศไทย.

Call number: CD 100407 Material type: visual material Visual materialPublisher: [กรุงเทพฯ : กอส.?], 2548. Description: 2 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100407] (2). Items available for reference: [Call number: CD 100407] (2).

13. การปาฐกถาพิเศษเรื่อง อานันท์ ปันยารชุนกับการสร้างสันติสุขในภาคใต้ [videorecording]/ อานันท์ ปันยารชุน, วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรม Imperial Queen's Park.

by อานันท์ ปันยารชุน.

Call number: CD 100408 Material type: visual material Visual materialPublisher: [กรุงเทพฯ : กอส.?], 2548. Description: 2 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100408] (2). Items available for reference: [Call number: CD 100408] (2).

14. การดำเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดภาคใต้ : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (ฉบับสมบูรณ์) / คณะผู้ศึกษา, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย ... [และคนอื่น ๆ]

by จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย.

Call number: 345.0234 ก451 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะทำงานส่งเสริมการดำเนินกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม คณะอนุกรรมการส่งเสริมความไว้วางใจ ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมารฉันท์แห่งชาติ, 2548 Description: 412 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 345.0234 ก451] (1).

15. รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ / คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

by คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

Call number: 303.69 ค124ร (ส.ร.) Call number: 10725 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1, 2, 3.Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ, 2549 Description: 132 หน้า : แผนที่.Other title: เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.69 ค124ร] (5).

16. การประชุมวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ในส่วนภูมิภาคประจำปี 2548 (ภาคใต้) เรื่อง "การสร้างความสมานฉันท์และร่วมกันฟื้นฟูท้องถิ่นภาคใต้" วันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 29-30 กันยายน 2548 ณ ห้องจุติโรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / จัดโดย ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by การประชุมทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ในส่วนภูมิภาค (2548 : สงชลา) | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 320.9593 ก475ก (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: สงขลา : คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และประศานศาสตร์ในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2548 (ภาคใต้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549 Description: 14, 197 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 320.9593 ก475ก] (1).

17. รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไขเชิงรุก / โดย คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร

by สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call number: 303.6909593 ส226ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553 Description: ก-ฏ, 133 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Other title: สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไขเชิงรุก.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.6909593 ส226ร] (2).

18. การดำเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข / คณะผู้ศึกษา, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย ... [และคนอื่นๆ]

by จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย | คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

Call number: 345.0234 ก451 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ, 2548 Description: 370 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 345.0234 ก451] (2).

19. รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี / โดย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ 1 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล.

Call number: 303.69 ส181ร 2559 (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2559. Description: 99, 15 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.69 ส181ร 2559] (2).