Your search returned 3 results from 145395 records. Subscribe to this search

|
1. ภาวะผู้นำทางการพยาบาลในองค์การ = Nursing leadership in organization / เรมวล นันท์ศุภวัฒน์

by เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาการบริหารการพยาบาล.

Call number: WY105 ร765ภ 2542 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : โครงการตำรา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 Description: ก-ช, 250 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 ร765ภ 2542] (5).

2. การบริหารทางการพยาบาล = Nursing management / ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน

by ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน.

Call number: WY105 ป442ก 2541 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์, 2541 Description: 145, [5] หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 ป442ก 2541] (9).

3. การจัดการด้านการพยาบาลเพื่อเพิ่มคุณภาพในหน่วยงานด้านการวินิจฉัย / วิโรจน์ ไววานิชกิจ.

by วิโรจน์ ไววานิชกิจ.

Call number: WY16 ว712ก 2552 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 Description: 87 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY16 ว712ก 2552] (9). Checked out (1).