Your search returned 25 results from 145395 records. Subscribe to this search

|
1. ในห้องไอซียู / มณี พยอมยงค์.

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 390.09593 ม124น Call number: 10499 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ดาวคอมพิวกราฟิก, 2540 Description: 154 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ม124น] (1). Items available for reference: [Call number: 10499] (1).

2. คุณค่าทางวัฒนธรรม = / โดย มณี พยอมยงค์ และคณะนักศึกษาที่เรียนวิชาEd. F208

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 390.09 ม124ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2514 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ม124ค] (1).

3. พิธีกรรมล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์, ผู้รวบรวม.

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 390.09 ม124พ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ชมรมสหธรรมเชียงใหม่, 2529. Description: 46, 212 หน้า : แผนภูมิ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ม124พ] (2).

4. คุณค่าทางวัฒนธรรม / โดย อำนวย ทะพิงค์แก, มณี พยอมยงค์ และคณะนักศึกษาที่เรียนวิชา Ed.F 208

by อำนวย ทะพิงค์แก | มณี พยอมยงค์.

Call number: 390.09 อ681ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2514 Description: 455 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 อ681ค] (1).

5. โคลงหงส์ผาคำ : ถ่ายอักษรจากหนังสือโบราณลานนาไทย / มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์ | วิทยาลัยครูเชียงใหม่. ศูนย์คติชนวิทยาลานนาไทย.

Call number: 398.2 ม124ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์คติชนวิทยาลานนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2515 Description: 106, 20 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ม124ค] (2).

6. โคลงพรหมทัต วรรณกรรมชั้นเยี่ยมของลานนาไทย / เรียบเรียงโดย ประเสริฐ ณ นคร และ มณี พยอมยงค์

by ประเสริฐ ณ นคร | มณี พยอมยงค์.

Call number: 895.91 ป419ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520 Description: 229 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ป419ค] (2).

7. ตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 495.917 ม124ต Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2526 Description: 63 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 ม124ต] (2).

8. ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 390.09 ม124ป 2537 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: เชียงใหม่ : ส. ทรัพย์การพิมพ์, 2537. Description: 276 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ม124ป 2537] (1), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ม124ป 2537] (1).

9. ภาษาไทย ภาษาถิ่น ไม่สิ้นสูญ / โดย มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 495.917 ม124ภ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 Description: 40 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 ม124ภ] (1).

10. เทียนส่องใจ : คติสอนใจชาวล้านนาไทย / ผู้เขียน, มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 398.99591 ม124ท Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 Description: 52 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.99591 ม124ท] (2).

11. ตำราเรียนหนังสือลานนาไทย / เรียบเรียงโดย มณี พยอมยงค์. ตำราพิธีกรรมดั้งเดิมฉบับตัวเมืองของดีจากปั๊บโบราณ / โดย ร้านประเทืองวิทยา.

by มณี พยอมยงค์ | ร้านประเทืองวิทยา.

Call number: 495.917 ม124ต Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ประเทืองวิทยา, 2550. Description: 123, 67 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 ม124ต] (1).

12. ปันพร / ผู้เขียน, มณี พยอมยงค์.

by มณี พยอมยงค์ | สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 390.09593 ม124ป Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2534. Description: 148 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ม124ป] (2).

13. ประเพณีกินแขกแต่งงาน / ผู้เรียบเรียง, มณี พยอมยงค์.

by มณี พยอมยงค์ | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 392.509593 ม124ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 18 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 392.509593 ม124ป] (1).

14. เทียนส่องใจ : คติสอนใจชาวล้านนาไทย / โดย มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 398.99591 ม124ท Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ส. ทรัพย์การพิมพ์, [2550?] Description: 221 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.99591 ม124ท] (2).

15. งานประเพณีการทำบุญตักบาตรเทโวฯ / มณี พยอมยงค์, สุมิตรา สุวรรณาภา, ผู้เรียบเรียง ; ถอดความเป็นภาษาอังกฤษโดย แสง จันทร์งาม

by มณี พยอมยงค์ | สุมิตรา สุวรรณาภา | แสง จันทร์งาม.

Call number: 10312 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : งานพิมพ์กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2532 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for reference: [Call number: 10312] (1).

16. วัฒนธรรมล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 390.09 ม124ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529. Description: 260 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ม124ว] (7).

17. ชาวเขาในดินแดนล้านนา / โดย วนัช พฤกษะศรี. เครื่องเขิน โดย มณี พยอมยงค์

by วนัช พฤกษะศรี | มณี พยอมยงค์.

Call number: 307.7 ว164ช Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมหนังสือตามแนวพระราชดำริ, 2528 Description: 80 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ว164ช] (2).

18. ประวัติและวรรณคดีลานนาไทย = / มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 895.9109 ม124ป 2516 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : มิตนราการพิมพ์, 2516 Description: 172 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ม124ป 2516] (6).

19. คร่าวพุทธประวัติ / มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 294.309 ม124ค Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : ม.ป.พ.], 2523 Description: 231 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.309 ม124ค] (5).

20. สายสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาศรีลังกา-ล้านนา = / โดย มณี พยอมยงค์ ;

by มณี พยอมยงค์ | แสง จันทร์งาม.

Call number: 294.309593 ม124ส Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : พระครูพิพัฒนคณาภิบาล, 2531 Description: 40 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.309593 ม124ส] (5).