Your search returned 19 results from 145379 records. Subscribe to this search

|
1. ในห้องไอซียู / มณี พยอมยงค์.

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 390.09593 ม124น Call number: 10499 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ดาวคอมพิวกราฟิก, 2540 Description: 154 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ม124น] (1). Items available for reference: [Call number: 10499] (1).

2. พิธีกรรมล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์, ผู้รวบรวม.

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 390.09 ม124พ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ชมรมสหธรรมเชียงใหม่, 2529. Description: 46, 212 หน้า : แผนภูมิ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ม124พ] (2).

3. โคลงหงส์ผาคำ : ถ่ายอักษรจากหนังสือโบราณลานนาไทย / มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์ | วิทยาลัยครูเชียงใหม่. ศูนย์คติชนวิทยาลานนาไทย.

Call number: 398.2 ม124ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์คติชนวิทยาลานนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2515 Description: 106, 20 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ม124ค] (2).

4. โคลงพรหมทัต วรรณกรรมชั้นเยี่ยมของลานนาไทย / เรียบเรียงโดย ประเสริฐ ณ นคร และ มณี พยอมยงค์

by ประเสริฐ ณ นคร | มณี พยอมยงค์.

Call number: 895.91 ป419ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520 Description: 229 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ป419ค] (2).

5. ตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 495.917 ม124ต Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2526 Description: 63 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 ม124ต] (2).

6. ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 390.09 ม124ป 2537 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: เชียงใหม่ : ส. ทรัพย์การพิมพ์, 2537. Description: 276 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ม124ป 2537] (1), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ม124ป 2537] (1).

7. เทียนส่องใจ : คติสอนใจชาวล้านนาไทย / ผู้เขียน, มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 398.99591 ม124ท Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 Description: 52 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.99591 ม124ท] (2).

8. ตำราเรียนหนังสือลานนาไทย / เรียบเรียงโดย มณี พยอมยงค์. ตำราพิธีกรรมดั้งเดิมฉบับตัวเมืองของดีจากปั๊บโบราณ / โดย ร้านประเทืองวิทยา.

by มณี พยอมยงค์ | ร้านประเทืองวิทยา.

Call number: 495.917 ม124ต Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ประเทืองวิทยา, 2550. Description: 123, 67 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 ม124ต] (1).

9. ปันพร / ผู้เขียน, มณี พยอมยงค์.

by มณี พยอมยงค์ | สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 390.09593 ม124ป Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2534. Description: 148 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ม124ป] (2).

10. ประเพณีกินแขกแต่งงาน / ผู้เรียบเรียง, มณี พยอมยงค์.

by มณี พยอมยงค์ | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 392.509593 ม124ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 18 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 392.509593 ม124ป] (1).

11. เทียนส่องใจ : คติสอนใจชาวล้านนาไทย / โดย มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 398.99591 ม124ท Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ส. ทรัพย์การพิมพ์, [2550?] Description: 221 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.99591 ม124ท] (2).

12. วัฒนธรรมล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 390.09 ม124ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529. Description: 260 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ม124ว] (7).

13. ชาวเขาในดินแดนล้านนา / โดย วนัช พฤกษะศรี. เครื่องเขิน โดย มณี พยอมยงค์

by วนัช พฤกษะศรี | มณี พยอมยงค์.

Call number: 307.7 ว164ช Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมหนังสือตามแนวพระราชดำริ, 2528 Description: 80 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ว164ช] (2).

14. คร่าวพุทธประวัติ / มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 294.309 ม124ค Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : ม.ป.พ.], 2523 Description: 231 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.309 ม124ค] (5).

15. ตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย / โดย มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์.

Call number: 495.917 ม124ต Call number: 10616 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ทรัพย์การพิมพ์, 2533 Description: 106 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 ม124ต] (6). Items available for reference: [Call number: 10616] (1).

16. ตำราเรียนหนังสือลานนาไทย / เรียบเรียงโดย มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 495.917 ม124ต Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ประเทืองวิทยา, 2511 Description: 126 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 ม124ต] (3), PYULIB-DW [Call number: 495.917 ม124ต] (2).

17. คร่าวร่ำ 700 ปี เมืองเชียงใหม่ / โดย มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 895.911 ม124ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ดาวคอมฟิวกราฟิก, 2539 Description: 360 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ม124ค] (7).

18. เครื่องสักการะในล้านนาไทย / โดย มณี พยอมยงค์, ศิริรัตน์ อาศนะ.

by มณี พยอมยงค์ | ศิริรัตน์ อาศนะ.

Call number: 390.088 ม124ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ส. ทรัพย์การพิมพ์, 2538 Description: ก-ฉ, 161 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.088 ม124ค] (3).

19. ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.

by มณี พยอมยงค์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 390.09 ม124ป Call number: 10726 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529. Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ เล่ม 1 | สารบัญ เล่ม 2 Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ม124ป] (10). Items available for reference: [Call number: 10726] (1).