ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคเหนือ : โคลงมังทรารบเชียงใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 398.20495911 ร419พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 398.20495911 ร419พ] (1).

2. เชียงใหม่ : บรรณานุกรมและสาระสังเขป = Chiang Mai : bibliography and abstract / คณะผู้จัดทำ, สายทอง มโนมัยอุดม ... [และคนอื่นๆ]

โดย สายทอง มโนมัยอุดม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 016.9593 ช762 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่., 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.9593 ช762] (4), [Call number: 016.9593 ช762] (1).