ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานวิจัยเรื่อง เจตคติของชาวเชียงใหม่ปัจจุบันต่อคำสอนสตรีในวรรณคดีล้านนา = Current attitudes of Chiang Mai residents toward instruction for women in Lan Na literature / พิเชฐ อนุกูล.

โดย พิเชฐ อนุกูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 พ653ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 พ653ร] (5).

2. รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ = The model of supporting reading behaviors of Prathomsuka 1 students family in Anubaan Chiang Mai School / นฤมล พงษ์ประเสริฐ.

โดย นฤมล พงษ์ประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 028.909593 น276ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 028.909593 น276ร] (4).