ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 138 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5. ภาคปกิณกะ 2.

โดย สำนักพิมพ์ต้นฉบับ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.914 ป247 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.914 ป247] (2).

122. โคลงกลอนของ "ครูเทพ" : รวมเล่ม 1-3 / เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา), ประพันธ์.

โดย ครูเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91108 ค167ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91108 ค167ค] (1).

123. สืบสรรค์ขนบวรรณศิลป์ : การสร้างสุนทรียภาพในกวีนิพนธ์ไทย / นิตยา แก้วคัลณา.

โดย นิตยา แก้วคัลณา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91109 น577ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91109 น577ส] (2).

124. วรรณกรรมร้อยกรองของไทย / โชษิตา มณีใส.

โดย โชษิตา มณีใส.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ช839ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ช839ว] (1).

125. นิราศเมืองแกลง : ฉบับไทย-อังกฤษ = Journey to Muang Klaeng / โดย สุนทรภู่ ; แปลโดย เสาวณีย์ นิวาศะบุตร.

โดย สุนทรภู่ | เสาวณีย์ นิวาศะบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส798น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่าย บุ๊คไทม์, 2558ชื่อเรื่องอื่น: Journey to Muang Klaeng..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส798น] (2).

126. ประชุมคำกลอนสุนทรภู่.

โดย สุนทรภู่.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส798ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส798ป] (2).

127. นิทานคำกลอนสุนทรภู่.

โดย สุนทรภู่.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส798น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส798น] (2).

128. ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง / โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน). ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค / โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส.

โดย พระคลัง (หน), เจ้าพระยา | ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า, กรมพระ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ323ล (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2550สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.911 พ323ล] (1).

129. นางอุทัยกลอนสวด.

โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น454 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น454 2559] (2).

130. การสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย = The creative perpetuation in Thai poetry / นิตยา แก้วคัลณา.

โดย นิตยา แก้วคัลณา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น577ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น577ก] (2).

131. ข้างคลองคันนายาว : บันทึกกวี / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น836ข 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้องสมุดคุณยาย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น836ข 2541] (10).

132. โคลงกลอนของ "ครูเทพ" / ครูเทพ.

โดย ครูเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91108 ค167ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91108 ค167ค] (9).

133. คร่าวร่ำ 700 ปี เมืองเชียงใหม่ / โดย มณี พยอมยงค์

โดย มณี พยอมยงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ม124ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ดาวคอมฟิวกราฟิก, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ม124ค] (7).

134. 84 พรรษา ในหลวงของปวงชน : รวมผลงานการประกวด วรรณกรรมร้อยกรองประเภทลิลิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ของนักเรียน-นักศึกษา อายุไม่เกิน 20 ปี / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91108351 ป818 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555ชื่อเรื่องอื่น: แปดสิบสี่พรรษา ในหลวงของปวงชน : รวมผลงานการประกวด วรรณกรรมร้อยกรองประเภทลิลิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ของนักเรียน-นักศึกษา อายุไม่เกิน 20 ปี..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91108351 ป818] (2).

135. บทละครร้อง 9 เรื่อง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว / คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุฯ ในคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี.

โดย มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ | คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุฯ ในคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี.

เลขเรียกหนังสือ: 895.912 ม113บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2555สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.912 ม113บ] (3).

136. คำฉันท์ : วรรณลีลา มรดกชาติ ความรู้อันจำเป็นเกี่ยวกับวรรณคดีคำฉันท์ / ทองแถม นาถจำนง.

โดย ทองแถม นาถจำนง.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ท266ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ท266ค] (2).

137. เทียนทอแสง : รวมบทความพินิจวรรณกรรมทรงคุณค่าในแวดวงวรรณคดีไทย / โชษิตา มณีใส.

โดย โชษิตา มณีใส.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91109 ช839ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี.เอ. ลีฟวิ่ง, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91109 ช839ท] (3).

138. เคล็ดวิชาโคลง / ผู้เขียน, สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ).

โดย สถาพร ฉันท์ประสูตร.

เลขเรียกหนังสือ: 808.1 ส182ค 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ผู้จัดจำหน่าย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.1 ส182ค 2560] (2).