ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 138 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. วรรณลลิต : รวมบทความวิจัยวรรณคดีและคำประพันธ์ไทย / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.

โดย ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ช221ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ช221ว] (1).

22. กวีวัจน์สัมผัสใจ / บรรณาธิการ, ดาวรัตน์ ชูทรัพย์.

โดย ดาวรัตน์ ชูทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ก327 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ศิลปากร, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ก327] (1).

23. บทละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้า / กรมหลวงภูวเนตรนรินทร์ฤทธิ์

โดย ภูวเนตรนรินทร์ฤทธิ์, กรมหลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9112 ภ689บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9112 ภ689บ] (1).

24. สามัคคีเภทคำฉันท์ / ของ ชิต บุรทัต.

โดย ชิต บุรทัต.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ช551ส 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : บันทึกสยาม, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ช551ส 2544] (1).

25. ขอบฟ้าขลิบทอง / เขียนโดย อุชเชนี.

โดย อุชเชนี.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91108 อ779ข 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผีเสือ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91108 อ779ข 2544] (1).

26. สุภาพบุรุษนักประพันธ์ / กุหลาบ สายประดิษฐ์

โดย ศรีบูรพา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.918 ก741ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.918 ก741ส] (1).

27. นิราศหนองคาย / หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)

โดย พัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์), หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ527น 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 พ527น 2544] (1).

28. อยุธยาวสาน / จินตนา ปิ่นเฉลียว

โดย จินตนา ปิ่นเฉลียว.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 จ482อ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีบุคส์เซนเตอร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 จ482อ 2548] (1).

29. ในเวลา / ผู้ประพันธ์, แรคำ ประโดยคำ.

โดย แรคำ ประโดยคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ร913น 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รูปจันทร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ร913น 2547] (1).

30. สายรุ้งของความรัก / สุขุมพจน์ คำสุขุม, เขียน

โดย สุขุมพจน์ คำสุขุม.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส744ส 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนาย์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส744ส 2545] (1).

31. นิราศจักรวาล / ชัยพร ศรีโบราณ.

โดย ชัยพร ศรีโบราณ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ช395น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ช395น] (1).

32. ลิลิตหล้ากำสรวล / กานติ ณ ศรัทธา

โดย กานติ ณ ศรัทธา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ก432ล 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ใบไม้ผลิ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ก432ล 2548] (1).

33. ใจกรุง / ปณิธาน รอดเหตุภัย, เขียน

โดย ปณิธาน รอดเหตุภัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ป148จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ป148จ] (1).

34. จันทรคุปต์มหาราชา คำฉันท์ / โดย ชูชาติ ชุ่มสนิท.

โดย ชูชาติ ชุ่มสนิท.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ช648จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ช. คชา, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ช648จ] (1).

35. เบื้องหลังกาพย์เห่เรือ ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค / ทองย้อย แสงสินชัย

โดย ทองย้อย แสงสินชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ท298บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงแก้ว, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ท298บ] (1).

36. กาพยพากย์ / ชูชาติ ชุ่มสนิท

โดย ชูชาติ ชุ่มสนิท.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ช648ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ช.คชา, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ช648ก] (1).

37. เยิรพระเกียรติกษัตราธิราชแห่งบรมราชาจักรีวงศ์ / วิโรจน์ ศรีสุโร.

โดย วิโรจน์ ศรีสุโร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.11 ว712ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจ้าพระยา, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 895.11 ว712ย] (1).

38. ฝันให้ไกลไปให้ถึง / วัฒน์ วรรลยางกูร.

โดย วัฒน์ วรรลยางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ว392ฝ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : นกหนังสือ, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 895.911 ว392ฝ] (1).

39. ฉันอยากร้องเพลงสักเพลง / เขียน, ศิริวร แก้วกาญจน์

โดย ศิริวร แก้วกาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ศ485ฉ (สพ. 3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Pjonphai, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ศ485ฉ] (1).

40. เดินตามรอย / วันเนาว์ ยูเด็น

โดย วันเนาว์ ยูเด็น.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ว434ด 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ว434ด 2553] (1).