ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 138 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. เมืองในแสงแดด / กวีนิพนธ์, โกสินทร์ ขาวงาม

โดย โกสินทร์ ขาวงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ก966ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ใบไม้ป่า, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ก966ม] (1).

42. รูปฉายลายชีพ / โชคชัย บัณฑิต

โดย โชคชัย บัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ช813ร (สพ. 3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ช813ร] (1).

43. วรรคทองในวรรณคดีไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ร419ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ร419ว] (1).

44. ฮ่ำฮิฮ่ำไฮ / ประพันธ์ ศรีสุดา

โดย ประพันธ์ ศรีสุดา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ป319ฮ 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร์, 2555สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ป319ฮ 2555] (1).

45. วรรณศิลป์ / สมิต สัชฌุกร

โดย สมิต สัชฌุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส312ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : เคเอ็นซี, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส312ว] (2).

46. ประวัติคำกลอนสุนทรภู่. เล่ม 1 / พ.ณ. ประมวญมารค, รวบรวมเรียบเรียง

โดย พ.ณ. ประมวญมารค.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ111ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 พ111ป] (1).

47. กวีวัจน์วรรณนา : วรรคทองในวรรณคดีไทย พร้อมประวัติและคำอธิบาย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ก327 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ก327] (1).

48. สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐใหม่ / สุพรรณ ทองคล้อย.

โดย สุพรรณ ทองคล้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911003 ส828ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.911003 ส828ส] (1).

49. สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง / สุพรรณ ทองคล้อย.

โดย สุพรรณ ทองคล้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911003 ส828ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.911003 ส828ส] (1).

50. แผ่นดินโดยใด / ชมัยภร แสงกระจ่าง, เขียน.

โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ช182ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คมบาง, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ช182ร] (1).

51. สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง / สุพรรณ ทองคล้อย.

โดย สุพรรณ ทองคล้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911003 ส828ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.911003 ส828ส] (1).

52. อุสาบารส : กวีนิพนธ์ประเภทโคลงดั้นของล้านนาไทย / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร, ผู้ปริวรรต.

โดย ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 พ976อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 พ976อ] (2).

53. โคลงพื้นวัดพระสิงห์ / ปริวรรต, พรรณเพ็ญ เครือไทย

โดย พรรณเพ็ญ เครือไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ค968 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ค968] (2).

54. โคลงดั้นเรื่อง โสกันต์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ; และ บาญชีตัดจุก รายพระนามแลนามผู้ซึ่งพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดจุก / บรรณาธิการ, อุทัยศรี ณ นคร

โดย อุทัยศรี ณ นคร | จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ | สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ค966 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ค966] (2).

55. สรวงปกาสิตคำฉันท์ / สุภร ผลชีวิน

โดย สุภร ผลชีวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส834ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส834ส] (2).

56. ตากรุ้งเรืองโพยม / เขียนโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น836ต 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้า พิมพการ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น836ต 2538] (1).

57. คึกฤทธิ์ นักเลงกลอน / โดย สมบัติ ภู่กาญจน์

โดย สมบัติ ภู่กาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส255ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี. วาทิน พับลิเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส255ค] (2).

58. บทละครเรื่อง เงาะป่า / พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 จ657บ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 32ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 จ657บ 2540] (2).

59. การประพันธ์โคลงสี่สุภาพ / บุญเตือน ศรีวรพจน์, เรียบเรียง

โดย บุญเตือน ศรีวรพจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.1 บ452ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.1 บ452ก] (2).

60. บรรณานุกรมกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2485-2540 / [รวบรวมโดย] สุมาลี วีระวงศ์

โดย สุมาลี วีระวงศ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 016.895911 บ165 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.895911 บ165] (1).