ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 138 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รวมบทร้อยกรองจาก 25 กวี / ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, บรรณาธิการ.

โดย ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 808.81 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.81 ร156] (1).

2. เพลงขลุ่ยผิว / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น836พ 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปลาตะเพียน, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น836พ 2529] (1).

3. สุนทรภู่ ฝากไว้ให้แผ่นดิน

โดย สุนทรภู่.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส798ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ลายกนก, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส798ส] (1).

4. มรดกคำสอนพระพุทธเจ้าหลวง

โดย จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 จ657ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ลายกนก, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 จ657ม] (1).

5. ฝากแผ่นดิน / ณรงค์ อิ่มเย็น ... [และคนอื่นๆ]

โดย ณรงค์ อิ่มเย็น.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ฝ152 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ใบตอง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ฝ152] (1).

6. ลิลิตหล้ากำสรวล / กานติ ณ ศรัทธา

โดย กานติ ณ ศรัทธา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ก432ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรว, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ก432ล] (1).

7. นรางกุโรวาท (คำกลอน) / ประเสริฐอักษร

โดย ประเสริฐอักษร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ป423น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ป423น] (1).

8. ทะเล ป่าภู และเพิงพัก / พนม นันทพฤกษ์

โดย พนม นันทพฤกษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ187ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 พ187ท] (1).

9. ก็พอใจอยากจะรักให้นักหนา / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

โดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ศ328ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรว, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ศ328ก] (1).

10. นิราศหนองคาย / หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)

โดย พัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์), หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ527น 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 พ527น 2541] (1).

11. กวีศรีอยุธยา / อังคาร กัลยาณพงศ์

โดย อังคาร กัลยาณพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 อ493ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 อ493ก] (1).

12. คุยกับกวี / อังคาร กัลยาณพงศ์

โดย อังคาร กัลยาณพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 928.95911 อ493ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, [2534?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.95911 อ493ค] (2).

13. กฎบนกลบท / คมทวน คันธนู, ร่ายเรียง

โดย คมทวน คันธนู.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ค149ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มิ่งขวัญ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ค149ก] (1).

14. เพลงขลุ่ยผิว / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ประพันธ์

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น836พ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิตยสาร 'สารคดี', 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น836พ 2535] (1).

15. ภาษิตพ่อสอน / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 จ285ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 จ285ห] (1).

16. คำกลอนปักษ์ใต้ / ของ เกสโรทัย

โดย เกสโรทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ก822ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : คณะพุทธบริษัทวัดบางใบไม้, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ก822ค] (1).

17. บ้านเก่า / โชคชัย บัณฑิต

โดย โชคชัย บัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ช813บ 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : รูปจันทร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ช813บ 2544] (2).

18. เพียงความเคลื่อนไหว / ผู้ประพันธ์, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: P. น836พ 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้าพิมพการ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. น836พ 2544] (1).

19. ประคำกรอง / ผู้ประพันธ์, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.81 น836ป (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้า พิมพการ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.81 น836ป] (1).

20. นิทานไทยคำกลอน ยายกับตา / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, รวบรวม

โดย พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น597 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น597 2545] (1).