ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 22 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ฝากแผ่นดิน / ณรงค์ อิ่มเย็น ... [และคนอื่นๆ]

โดย ณรงค์ อิ่มเย็น.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ฝ152 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ใบตอง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ฝ152] (1).

2. ตากรุ้งเรืองโพยม / เขียนโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น836ต 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้า พิมพการ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น836ต 2538] (1).

3. คึกฤทธิ์ นักเลงกลอน / โดย สมบัติ ภู่กาญจน์

โดย สมบัติ ภู่กาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส255ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี. วาทิน พับลิเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส255ค] (2).

4. กวีศรีอยุธยา / อังคาร กัลยาณพงศ์

โดย อังคาร กัลยาณพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 อ493ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 อ493ก] (1).

5. ภาษิตพ่อสอน / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 จ285ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 จ285ห] (1).

6. คำกลอนปักษ์ใต้ / ของ เกสโรทัย

โดย เกสโรทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ก822ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : คณะพุทธบริษัทวัดบางใบไม้, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ก822ค] (1).

7. ทิพยสุคนธ์ดนตรีไทย / กวี, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ; ภาพ, แก้วเก้า พงษ์ไพบูลย์

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น836ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้า พิมพการ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น836ท] (1).

8. ประคำกรอง / ผู้ประพันธ์, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.81 น836ป (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้า พิมพการ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.81 น836ป] (1).

9. ประชันกลอนสดครั้งที่ 12 "ร้อยห้าสิบปี พระปิยมหาราช" / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

โดย งานประชันกลอนสด (ครั้งที่ 12 : 2545 : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ง311ป 2545 (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.911 ง311ป 2545] (1).

10. นิทานไทยคำกลอน ยายกับตา / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, รวบรวม

โดย พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น597 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น597 2545] (1).

11. เนาวรัตน์ ประดับหล้า เรืองโพยม / สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

โดย สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส293น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สมาคม, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส293น] (2).

12. ฝันให้ไกลไปให้ถึง / วัฒน์ วรรลยางกูร.

โดย วัฒน์ วรรลยางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ว392ฝ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : นกหนังสือ, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 895.911 ว392ฝ] (1).

13. ก๋ำอ่านม่วนเล่น / ประพันธ์ ศรีสุดา

โดย ประพันธ์ ศรีสุดา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ป319ก 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร์, 2555สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ป319ก 2555] (1).

14. ฮ่ำฮิฮ่ำไฮ / ประพันธ์ ศรีสุดา

โดย ประพันธ์ ศรีสุดา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ป319ฮ 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร์, 2555สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ป319ฮ 2555] (1).

15. ข้ามขอบฟ้า / มะเนาะ ยูเด็น, เขียน

โดย มะเนาะ ยูเด็น.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ม269ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ม269ข] (1).

16. ภาษาไทยเรานี้มีทำนอง / โครงการสืบทอดทำนองไทย

โดย โครงการสืบทอดทำนองไทย | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ค962ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ค962ภ] (1).

17. โสวัตกลอนสวด / บรรณาธิการ, บุญเตือน ศรีวรพจน์.

โดย บุญเตือน ศรีวรพจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส943 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส943] (5).

18. นกกระจาบกลอนสวด / บรรณาธิการ, บุญเตือน ศรีวรพจน์.

โดย บุญเตือน ศรีวรพจน์ | กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น111 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น111] (2).

19. สุธนูกลอนสวด / บรรณาธิการ, บุญเตือน ศรีวรพจน์.

โดย บุญเตือน ศรีวรพจน์ | กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส782 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส782] (2).

20. ตื่นเถิดเสรีชนและงานคัดสรร / รวี โดมพระจันทร์

โดย รวี โดมพระจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ร168ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิชาการ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ร168ต] (1).