ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 17 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. วรรณลลิต : รวมบทความวิจัยวรรณคดีและคำประพันธ์ไทย / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.

โดย ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ช221ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ช221ว] (1).

2. คำฉันท์ดุษฎีสังเวย คำฉันท์กล่อมช้าง ครั้งกรุงเก่าและคำฉันท์คชกรรมประยูร / บรรณาธิการ, บุญเตือน ศรีวรพจน์

โดย บุญเตือน ศรีวรพจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ค355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ค355] (1).

3. นกกระจาบกลอนสวด / บรรณาธิการ, บุญเตือน ศรีวรพจน์.

โดย บุญเตือน ศรีวรพจน์ | กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น111 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น111] (2).

4. สุธนูกลอนสวด / บรรณาธิการ, บุญเตือน ศรีวรพจน์.

โดย บุญเตือน ศรีวรพจน์ | กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส782 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส782] (2).

5. พระรถคำฉันท์ / บรรณาธิการ, บุญเตือน ศรีวรพจน์.

โดย บุญเตือน ศรีวรพจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ362 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 พ362] (2).

6. ประวัติคำกลอนสุนทรภู่ (ฉบับปรับปรุง) / ผู้เขียน, พ.ณ. ประมวญมารค

โดย พ.ณ. ประมวญมารค.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ111ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 พ111ป] (2).

7. ภาษาวรรณศิลป์ = Literary language / สมเกียรติ รักษ์มณี

โดย สมเกียรติ รักษ์มณี.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ส232ภ 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายน้ำใจ, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ส232ภ 2551] (2).

8. วรรคทองในวรรณคดีไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ร419ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ร419ว] (1).

9. ประวัติคำกลอนสุนทรภู่. เล่ม 1 / พ.ณ. ประมวญมารค, รวบรวมเรียบเรียง

โดย พ.ณ. ประมวญมารค.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ111ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 พ111ป] (1).

10. นิทานคำกลอนสุนทรภู่.

โดย สุนทรภู่.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส798น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส798น] (2).

11. กวีวัจน์วรรณนา : วรรคทองในวรรณคดีไทย พร้อมประวัติและคำอธิบาย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ก327 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ก327] (1).

12. บทละครเรื่อง เงาะป่า / พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 จ657บ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 32ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 จ657บ 2540] (2).

13. กาพย์เห่เรือ / พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ

โดย ธรรมธิเบศร์, เจ้าฟ้า.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ธ336ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 17ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท อักษรเจริญทัศน์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ธ336ก 2544] (2).

14. กุมารคำฉันท์ / พระนิพนธ์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ามณฑา และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุบล

โดย มณฑา, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า | อุบล, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ม122ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ม122ก 2539] (1).

15. โสวัตกลอนสวด / บรรณาธิการ, บุญเตือน ศรีวรพจน์.

โดย บุญเตือน ศรีวรพจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส943 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส943] (5).

16. คำฉันท์ : วรรณลีลา มรดกชาติ ความรู้อันจำเป็นเกี่ยวกับวรรณคดีคำฉันท์ / ทองแถม นาถจำนง.

โดย ทองแถม นาถจำนง.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ท266ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ท266ค] (2).

17. เทียนทอแสง : รวมบทความพินิจวรรณกรรมทรงคุณค่าในแวดวงวรรณคดีไทย / โชษิตา มณีใส.

โดย โชษิตา มณีใส.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91109 ช839ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี.เอ. ลีฟวิ่ง, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91109 ช839ท] (3).