ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1829 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. วิธีเรียนภาษาไทยเฉพาะคำพ้องรูปและพ้องเสียง / แสงศิลป์ ฟองเอม

โดย แสงศิลป์ ฟองเอม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ส963ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โพธิ์สามต้น, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ส963ว] (2), PYULIB-DW [Call number: 495.918 ส963ว] (1).

42. พูดไทยเขียนไทย / เปรียญ 7

โดย เปรียญ 7.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9181 ป725พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวนหนังสือ, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9181 ป725พ] (1), PYULIB-DW [Call number: 495.9181 ป725พ] (1).

43. เรื่องสั้นสำนวนไทย. เล่ม 1 / สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

โดย กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91301 ก169ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91301 ก169ร] (2).

44. ปากไก่วรรณกรรม / ว. วินิจฉัยกุล, เขียน.

โดย ว. วินิจฉัยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 809 ว111ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809 ว111ป] (3), PYULIB-DW [Call number: 809 ว111ป] (1).

45. เพลงขลุ่ยผิว / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น836พ 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปลาตะเพียน, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น836พ 2529] (1).

46. Facets of Thai poetry : collection of kloangs, introducing the Thai kloang / Mom Chao Chand Chirayu Rajani.

โดย Chand Chirayu Rajani, M.C.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 C454F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : National Identity Board, Office of the Prime Minister, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 C454F] (2).

47. การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน = Preparing for speech and writing / ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 808.5 ก453 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.5 ก453 2538] (1).

48. เทคนิคการเขียนเรื่องสั้นจากประสบการณ์และรวมเรื่องสั้น / เผชิญ พันโพยม.

โดย เผชิญ พันโพยม.

เลขเรียกหนังสือ: 808.31 ผ751ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.31 ผ751ท] (1).

49. หลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ / พระยาอุปกิตศิลปสาร.

โดย อุปกิตศิลปสาร, พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 อ873ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.915 อ873ห] (2).

50. สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่างๆ = Good-will messages for various occasions / ลำดวน จาดใจดี

โดย ลำดวน จาดใจดี.

เลขเรียกหนังสือ: 808.882 ล333ส 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ธนพล วิทยาการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.882 ล333ส 2539] (1). Special Status (1).

51. เรื่องสั้นสำนวนไทย. เล่ม 2 / สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91301 ก169ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91301 ก169ร] (1).

52. กัลยาณวดี / รวบรวมและเขียนโดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

โดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา.

เลขเรียกหนังสือ: 891.2 ศ327ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 891.2 ศ327ก] (1).

53. ศศิกลา / รวบรวมและเขียนโดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

โดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา.

เลขเรียกหนังสือ: 891.2 ศ327ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 891.2 ศ327ศ] (1).

54. ประภาวดี / รวบรวมและเขียนโดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

โดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา.

เลขเรียกหนังสือ: 891.2 ศ327ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 891.2 ศ327ป] (2).

55. หริศจันทร์ / รวบรวมและเขียนโดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

โดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา.

เลขเรียกหนังสือ: 891.2 ศ327ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 891.2 ศ327ห] (1).

56. อนงคมัญชรี / รวบรวมและเขียนโดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

โดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา.

เลขเรียกหนังสือ: 891.2 ศ327อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 891.2 ศ327อ] (1).

57. วาลมีกิ / รวบรวมและเขียนโดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

โดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา.

เลขเรียกหนังสือ: 891.2 ศ327ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 891.2 ศ327ว] (1).

58. สะกดให้ถูกตามหลักของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน / อบ ไชยวสุ

โดย อบ ไชยวสุ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 อ244ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2518สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 อ244ส] (1).

59. วาทะคานธี : มหาบุรุษนักอหิงสา / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, รวบรวม ; จากสำนวนแปลของ กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย

โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

เลขเรียกหนังสือ: 824 ว461 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 824 ว461] (2).

60. พระราชากับพระราชินี และบทละครอื่นๆ / รพินทรนาถ ฐากูร, เขียน ; ส. ศิวรักษ์, แปล

โดย ฐากูร, รพินทรนาถ | ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.82 ร143พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.82 ร143พ] (1).