ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1831 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. นิราศตังเกี๋ย / ของ หลวงนรเนติบัญชากิจ. นิราศพระอภัยมณี ; และ นิราศอนุสาวรีย์สุนทรภู่ / ของ นายฉันท์ ขำวิไล

โดย นรเนติบัญชากิจ, หลวง | ฉันท์ ขำวิไล.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น218น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : องค์การค้าของคุรุสภา, 2504สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น218น] (1).

82. มหาชาติคำหลวง

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ม233 2516 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ม233 2516] (1).

83. วงศ์จิว

เลขเรียกหนังสือ: 895.1 ว123 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี. เอส. กรุ๊ฟ, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.1 ว123] (2).

84. 3 กวีรัตนโกสินทร์ ศิลปินแห่งชาติ / ลำแพน นิมตายา

โดย ลำแพน นิมตายา.

เลขเรียกหนังสือ: 928.95911 ล346ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.95911 ล346ส] (2).

85. แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม / เกษม ขนาบแก้ว

โดย เกษม ขนาบแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 801.95 ก783ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 801.95 ก783ง] (1).

86. สตรีในวรรณคดีพุทธศาสนา / เรืองอุไร กุศลาสัย, รวบรวม แปล และเรียบเรียง

โดย เรืองอุไร กุศลาสัย.

เลขเรียกหนังสือ: 809.93382 ส165 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809.93382 ส165] (3).

87. Comparative literature from a Thai perspective : collected articles 1978-1992 / Chetana Nagavajara

โดย Chetana Nagavajara.

เลขเรียกหนังสือ: 809 C526C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Chulalongkorn University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809 C526C] (1).

88. นิทานโบราณกวีนิพนธ์ / เทพ สุนทรศารทูล

โดย เทพ สุนทรศารทูล.

เลขเรียกหนังสือ: 398.209593 ท596น 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พระนารายณ์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.209593 ท596น 2537] (1).

89. จากเรื่องสั้นคึกฤทธิ์ ถึงความวุ่นวายของวรรณกรรมรางวัลโนเบล / กอบกุล อิงคุทานนท์

โดย กอบกุล อิงคุทานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 809 ก358จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809 ก358จ] (2).

90. บทพิจารณ์ว่าด้วยวรรณกรรมการเมืองและประวัติศาสตร์ / สมบัติ จันทรวงศ์

โดย สมบัติ จันทรวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91009 ส255บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91009 ส255บ] (2).

91. ตามรอยขุนช้างขุนแผน / วิญญู บุญยงค์

โดย วิญญู บุญยงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ว569ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ว569ต] (1).

92. วรรณกรรมปัจจุบัน / ผู้เขียน, ไพรถ เลิศพิริยกมล

โดย ไพรถ เลิศพิริยกมล.

เลขเรียกหนังสือ: 800 พ983ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารตำรา สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 800 พ983ว] (1).

93. สุภาษิตโลกนิติคำโคลง / ฉบับถอดความร้อยแก้ว, เผ่าพงษ์ สมนิล

โดย เผ่าพงษ์ สมนิล.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ผ825ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ผ825ส] (2).

94. ภาษาไทย 1 / คณะผู้เรียบเรียง, ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ภ484 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ภ484 2540] (2).

95. ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ฉบับสมบูรณ์ / จิตร ภูมิศักดิ์

โดย จิตร ภูมิศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.912 จ433ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.912 จ433ค 2540] (1).

96. ภาษาไทย 2 / คณะผู้เรียบเรียง, ประภาศรี สีหอำไพ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ประภาศรี สีหอำไพ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ภ484 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ภ484 2540] (2).

97. ราชาธิราช / เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

โดย พระคลัง (หน), เจ้าพระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.914 พ323ร 2513 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2513สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.914 พ323ร 2513] (2).

98. ไม่มีนางนพมาศ ไม่มีลอยกระทงสมัยสุโขทัย / สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.914 ม969 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.914 ม969 2539] (1).

99. สำนวนเปรียบล้านนา : การศึกษาโครงสร้างและอรรถลักษณ์ = Lanna metaphoric expression : a study of structure and semantic features / สุดา ธนะวงศ์

โดย สุดา ธนะวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9195 ส768ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9195 ส768ส] (1).

100. พระมหาชนก = Mahajanaka / พระราชนิพนธ์, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

โดย ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.913 ภ671พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.913 ภ671พ] (1).