ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 41 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ภาษิตพ่อสอน / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 จ285ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 จ285ห] (1).

2. คู่มือครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91078 ก169ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91078 ก169ค] (1).

3. เรื่องสั้นสำนวนไทย. เล่ม 1 / สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

โดย กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91301 ก169ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91301 ก169ร] (2).

4. เรื่องสั้นสำนวนไทย. เล่ม 2 / สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91301 ก169ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91301 ก169ร] (1).

5. หนังสืออ่านกวีนิพนธ์เรื่อง อิลราชคำฉันท์ / ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ก169ห 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 28ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ก169ห 2526] (2).

6. ปัญหาการใช้ภาษาไทยถึงขั้นวิกฤตจริงหรือ / สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ก218ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2538-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ก218ป] (2).

7. ศิลปะการใช้ภาษา / สุจริต เพียรชอบ

โดย สุจริต เพียรชอบ | กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ส749ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ส749ศ] (2).

8. หนังสือและสื่อเทคโนโลยี / คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ, สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ

โดย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ | กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ค123ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2538-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91 ค123ห] (2).

9. น.ม.ส. อัจฉริยกวีศรีรัตนโกสินทร์ / สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ก169น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ก169น] (1).

10. บทละครพูดของ หม่อมหลวง ปิ่นมาลากุล หัวใจทอง ; ดวงดารา ; การเมืองเรื่องรัก / ของ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล

โดย ปิ่น มาลากุล, ม.ล | กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหนังสือ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.912 ป616บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.912 ป616บ] (1).

11. เรื่องสั้นสำนวนไทย. เล่ม 3 / สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91301 ก169ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91301 ก169ร] (1).

12. สอนให้สนุกเป็นสุขกับการเรียน / สุจริต เพียรชอบ

โดย สุจริต เพียรชอบ | กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 ส749ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9107 ส749ส] (2).

13. แบบฝึกออกเสียงเพื่อแก้ข้อบกพร่องในการออกเสียงภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91152 ก169บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91152 ก169บ] (1).

14. คู่มือการใช้ภาพประกอบการสอนวรรณกรรมสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา / สภาบันภาษาไทย กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91007 ก169ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91007 ก169ค] (2).

15. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. เล่ม 1 / ของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.61 ก169ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.61 ก169ห 2541] (1).

16. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. เล่ม 2 / ของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.61 ก169ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.61 ก169ห 2541] (1).

17. หนังสือเรียนภาษาไทย ท 305 ท 306 ; หลักภาษาไทย. เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.910712 ก169ห 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.910712 ก169ห 2542] (1).

18. หนังสือเรียนภาษาไทย ท 101 ท 102 ; หลักภาษาไทย. เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.910712 ก169ห 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.910712 ก169ห 2542] (1).

19. หนังสือเรียนภาษาไทย ท 203 ท 204 ; หลักภาษาไทย. เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.910712 ก169ห 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.910712 ก169ห 2542] (1).

20. สุภาษิตคำโคลง / สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ก169ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2542-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ก169ส] (1).