ผลการค้นหาของคุณมี 8 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การใช้ภาษาไทย 2 / ผู้เขียน, คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ม246ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ม246ก 2539] (2).

2. การใช้ภาษาไทย 1 / คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ม246ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 495.918 ม246ก 2542] (1).

3. กาพย์เห่ธรรมศาสตร์ 60 ปี / สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ม246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ม246ก] (2).

4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : พระราชอัจฉริยะทางภาษาที่ปรากฎในพระราชนิพนธ์แปล "นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ" / โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ห้องสมุดกลาง.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

5. การใช้ภาษาไทย 2 / คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ม246ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ม246ก 2544] (2).

6. การใช้ภาษาไทย 1 / คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ม246ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ม246ก 2546] (1).

7. ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องในสัญญาซื้อขาย / โดย ปัญญา ด่านพัฒนามงคล

โดย ปัญญา ด่านพัฒนามงคล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.038 ป524ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.038 ป524ค] (1).

8. สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเรื่อง เงาะป่า, ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพมหานคร / กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากรร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

โดย การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเรื่อง เงาะป่า ( 2540 โรงแรมสยามซิติ กรุงเทพฯ) | กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91009 ก525ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.91009 ก525ส] (3).