ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 49 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา : โคลงยวนพ่าย / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9103 ร419พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.9103 ร419พ] (1).

2. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 10750 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2493สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. วรรคทองในวรรณคดีไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ร419ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ร419ว] (1).

4. พจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม 3 / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ร419พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2554สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ร419พ] (1).

5. กวีวัจน์วรรณนา : วรรคทองในวรรณคดีไทย พร้อมประวัติและคำอธิบาย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ก327 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ก327] (1).

6. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ร419พ 2526 (อ.) เลขเรียกหนังสือ: 10723 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2526สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ร419พ 2526] (1). Special Status (1).

7. การใช้ "กระ" และ "กะ" พร้อมทั้งความหมาย / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ร419ก 2539 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2539-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ร419ก 2539] (2).

8. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม : ภาพพจน์ โวหาร และกลการประพันธ์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 803 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2539-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 803 พ174] (2).

9. ราชนีติ-ธรรมนีติ

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 891.1 ร418 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2537-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 891.1 ร418] (1).

10. ลักษณนาม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9182 ล219 2538 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2538-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9182 ล219 2538] (3), [Call number: 495.9182 ล219 2538] (1).

11. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัยศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9103 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.9103 พ174] (2).

12. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (หลักที่ 1) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9103 พ174 2544 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.9103 พ174 2544] (2).

13. มาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9111 ร419ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9111 ร419ม] (2).

14. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถา / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 294.312303 ร419พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.312303 ร419พ] (1).

15. อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9182 ร419อ 2533 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2533สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9182 ร419อ 2533] (1).

16. อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9182 ร419อ 2546 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 16 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9182 ร419อ 2546] (2).

17. ลักษณนาม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9182 ล219 2546 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 (แก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9182 ล219 2546] (2).

18. ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพิ่มเติม) / ราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9 ร419ภ 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11 (แก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 398.9 ร419ภ 2545] (2).

19. ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ / ราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9124 ร419ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1, 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9124 ร419ศ] (2).

20. หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ / ราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.911 ร419ห 2548 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.911 ร419ห 2548] (2).