ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. หลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ / พระยาอุปกิตศิลปสาร.

โดย อุปกิตศิลปสาร, พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 อ837ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.915 อ837ป] (2).

2. หลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ / พระยาอุปกิตศิลปสาร.

โดย อุปกิตศิลปสาร, พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 อ873ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.915 อ873ห] (2).

3. หลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ / ของ พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ เปรียญ)

โดย อุปกิตศิลปสาร, พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 อ873ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 495.915 อ873ห] (1).

4. ปาฐกถาหลักภาษาไทย / พระยาอุปกิตศิลปสาร

โดย อุปกิตศิลปสาร, พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 อ837ป 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่โพสพ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.915 อ837ป 2548] (2).

5. ไขภาษาไทย / พระยาอุปกิตศิลปสาร

โดย อุปกิตศิลปสาร, พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 อ837ข 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่โพสพ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 อ837ข 2548] (1).

6. ภาษาไทยกับคำประพันธ์ / พระยาอุปกิตศิลปสาร

โดย อุปกิตศิลปสาร, พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 อ837ภ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่โพสพ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 อ837ภ 2548] (1).