ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 81 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ชุมนุมวาทะปราชญ์ / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, รวบรวม

โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

เลขเรียกหนังสือ: 808.882 พ993ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 808.882 พ993ช] (1).

2. จดหมายจางวางหร่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.916 จ131 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2506สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 895.916 จ131] (1).

3. ไตรภูมิพระร่วง / พระญาลิไทย.

โดย พระญาลิไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 294.914 พ326ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : คลังวิทยา, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.914 พ326ต] (1).

4. ขุนช้าง ขุนแผน, ฉบับหอพระสมุดแห่งชาติ / โดย กรมศิลปากร.

โดย กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.914 ก169ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : คลังวิทยา, 2506สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 895.914 ก169ข] (1).

5. ลิลิตพระลอ / กรมศิลปากร.

โดย กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ก169ล 2511 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11.ข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : คลังวิทยา, 2511สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 895.911 ก169ล 2511] (1).

6. จดหมายจางวางหร่ำ (ฉบับสมบูรณ์) / พระราชนิพนธ์ น.ม.ส.

โดย น.ม.ส.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 น111จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 895.91 น111จ] (1).

7. สุภาษิตสอนหญิง สุภาษิตสอนชาย : คำกลอนสุนทรภู่

เลขเรียกหนังสือ: 398.9 ส839 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25--]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 398.9 ส839] (1).

8. เจี้ยก้อม : เรื่องขำขันล้านนา (การรวบรวมศึกษาวิจัย) / อุดม รุ่งเรืองศรี.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 อ785จ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2528สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ785จ] (2), PYULIB-DW [Call number: 398.2 อ785จ] (1).

9. วิทยาวรรณกรรม / กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

โดย นราธิปพงศ์ประพันธ์, กรมหมื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 400.081 น235ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 400.081 น235ว] (2), PYULIB-DW [Call number: 400.081 น235ว] (2).

10. ภาษากับการหาความจริง / โดย จอห์น วิลสัน ; ปรีชา ช้างขวัญยืน, ผู้แปล.

โดย วิลสัน, จอห์น | ปรีชา ช้างขวัญยืน.

เลขเรียกหนังสือ: 149.946 ว715ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 149.946 ว715ภ] (1).

11. การใช้ภาษา / โดย ชลธิรา กลัดอยู่ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ชลธิรา กลัดอยู่.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ก449 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ก449] (1), PYULIB-DW [Call number: 495.918 ก449] (1).

12. กิริยาในราชสำนัก ระเบียบการใช้ถ้อยคำและราชาศัพท์ / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์

โดย ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ช527ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ช527ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 495.918 ช527ก] (1).

13. เอกสารประกอบการเรียนวิชา การใช้ภาษาไทย 2 / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

โดย มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะ, [2527?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 495.918 ม246อ] (2).

14. การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน / วรรณ แก้วแพรก

โดย วรรณ แก้วแพรก.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ว242ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ว242ก] (1), PYULIB-DW [Call number: 495.918 ว242ก] (1).

15. วิธีเรียนภาษาไทยเฉพาะคำพ้องรูปและพ้องเสียง / แสงศิลป์ ฟองเอม

โดย แสงศิลป์ ฟองเอม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ส963ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โพธิ์สามต้น, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ส963ว] (2), PYULIB-DW [Call number: 495.918 ส963ว] (1).

16. พูดไทยเขียนไทย / เปรียญ 7

โดย เปรียญ 7.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9181 ป725พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวนหนังสือ, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9181 ป725พ] (1), PYULIB-DW [Call number: 495.9181 ป725พ] (1).

17. ถกสำนวนไทย / วาณิช จรุงกิจอนันต์

โดย วาณิช จรุงกิจอนันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9183 ว457ถ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อู่พิมพ์เพกา, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9183 ว457ถ] (3), PYULIB-DW [Call number: 495.9183 ว457ถ] (1).

18. ปากไก่วรรณกรรม / ว. วินิจฉัยกุล, เขียน.

โดย ว. วินิจฉัยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 809 ว111ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809 ว111ป] (3), PYULIB-DW [Call number: 809 ว111ป] (1).

19. ลักษณนาม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9182 ล219 2538 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2538-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9182 ล219 2538] (3), [Call number: 495.9182 ล219 2538] (1).

20. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย : การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง และราชาศัพท์ / คุณหญิงผะอบ โปษะกฤษณะ

โดย ผะอบ โปษะกฤษณะ, คุณหญิง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ผ111ล 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ผ111ล 2541] (1), PYULIB-DW [Call number: 495.918 ผ111ล 2541] (1).