ผลการค้นหาของคุณมี 14 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Thai-Isan-Lao phrase book = หนังสือวลีภาษา ไทย อีสาน ลาว / Asger Mollerup

โดย Mollerup, Asger.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9183 M726T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bagkok : White Lotus, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9183 M726T] (2).

2. กลวิธีการเขียนนวนิยายสไตล์ทมยันตี / ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง วิศวนาถ

โดย วิศวนาถ.

เลขเรียกหนังสือ: 808.3 ว755ก 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.3 ว755ก 2548] (2).

3. คำยืมจากภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทยปัจจุบัน / แพรวโพยม บุณยะผลึก.

โดย แพรวโพยม บุณยะผลึก.

เลขเรียกหนังสือ: 495.912441 พ964ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่วิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.912441 พ964ค] (2).

4. ศรีบูรพา : กุหลาบ สายประดิษฐ์ / โดย คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)

เลขเรียกหนังสือ: 928.9591 ศ219 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์), 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.9591 ศ219] (3).

5. ประชุมพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท / กระทรวงวัฒนธรรม

โดย วงษาธิราชสนิท, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง | กระทรวงวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9108 ว134ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9108 ว134ป] (2).

6. Introduction to Thai / Rachanee Kamphangkaew.

โดย Rachanee Kamphangkaew.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91824 R119I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Chulalongkorn University Press, 2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91824 R119I] (2).

7. Learning Thai with hai ให้ / Dhyan Manik.

โดย Manik, Dhyan.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91824 M278L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Dolphin Books, 2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91824 M278L] (2).

8. เพลงพื้นบ้านกับการสอนภาษาไทย / เรื่อง, ศรีอัมพร ประทุมนันท์.

โดย ศรีอัมพร ประทุมนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ศ281พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คิดคม, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ศ281พ] (4).

9. ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง / บรรณาธิการและคณะทำงาน, จตุพร ศิริสัมพันธ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย จตุพร ศิริสัมพันธ์ | กรมศิลปากร. สำนักหอสมุดแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.911 ป352 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.911 ป352] (4).

10. ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง / สำนักสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

โดย กรมศิลปากร. สำนักหอสมุดแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9117 ก169ศ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9117 ก169ศ 2547] (5).

11. ทำนองเสนาะ : ทางสู่สุนทรียภาพ / ณัฏฐกฤษฏิ์ อกนิษฐ์ธาดา.

โดย ณัฏฐกฤษฏิ์ อกนิษฐ์ธาดา.

เลขเรียกหนังสือ: 808.545 ณ318ท 2556 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงและบันทึกเสียงเพิ่มเติมใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.545 ณ318ท 2556] (6).

12. รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ = The model of supporting reading behaviors of Prathomsuka 1 students family in Anubaan Chiang Mai School / นฤมล พงษ์ประเสริฐ.

โดย นฤมล พงษ์ประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 028.909593 น276ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 028.909593 น276ร] (4).

13. 22 secrets of learning Thai. Vol. 1, Complete guide to sounds, tones and writing system / Dhyan Manik.

โดย Manik, Dhyan.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9115 M278T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Dolphin Books, c2014ชื่อเรื่องอื่น: Twenty-two secrets of learning Thai..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9115 M278T] (3).

14. มณีเมขลา / แปลและเรียบเรียง, อัญชตรรถ เตชะมาถาวร, สุธาทิพย์ รัฐปัตย์.

โดย อัญชตรรถ เตชะมาถาวร | สุธาทิพย์ รัฐปัตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.932 ม134 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.932 ม134] (4).