ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1423 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เทวนิยาย / สมบัติ พลายน้อย

โดย สมบัติ พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 398.21 ส255ท 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.21 ส255ท 2534] (1).

2. สัตวนิยาย / ส. พลายน้อย

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2454 ส113ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2454 ส113ส] (1).

3. อมนุษยวิทยา / ส. พลายน้อย

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 398.21 ส113อ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.21 ส113อ 2535] (1).

4. มหาชาติคำหลวง

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ม233 2516 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ม233 2516] (1).

5. พันหนึ่งทิวา / เสฐียรโกเศศ, แปล

โดย เสฐียรโกเศศ.

เลขเรียกหนังสือ: 891.533 พ576 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 891.533 พ576] (1).

6. ระบบเสียงในภาษาไทย / พิเชฐ อนุกูล

โดย พิเชฐ อนุกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9115 พ653ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คนเมืองเหนือ, [25- ]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9115 พ653ร] (1).

7. สุนทรภู่ ฝากไว้ให้แผ่นดิน

โดย สุนทรภู่.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส798ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ลายกนก, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส798ส] (1).

8. คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.02 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.02 ม246ค] (1).

9. กวีศรีอยุธยา / อังคาร กัลยาณพงศ์

โดย อังคาร กัลยาณพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 อ493ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 อ493ก] (1).

10. ช่อการะเกด. ฉบับที่ 35, พ.ย.-ธ.ค. 2540

เลขเรียกหนังสือ: 895.913 ช311 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักช่างวรรณกรรม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.913 ช311] (1).

11. ข้อคิดจากใจ กุหลาบ สายประดิษฐ์ / รวบรวมโดย ชนิด สายประดิษฐ์

เลขเรียกหนังสือ: 808.882 ข281 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ปาปิรุส พับสิเคชั่น, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.882 ข281] (1).

12. ระบบการเขียนอักษรไทยนิเทศ / พรรณเพ็ญ เครือไทย

โดย พรรณเพ็ญ เครือไทย.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2533?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

13. พลายมลิวัลลิ์ / ถนอม มหาเปารยะ.

โดย ถนอม มหาเปารยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.913 ถ132พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.913 ถ132พ] (1).

14. ปริศนาอักษรไขว้ / โดย เชิงชาย

โดย เชิงชาย.

เลขเรียกหนังสือ: 793.732 ช743ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 793.732 ช743ป] (1).

15. ปริศนาอักษรไขว้ 3 / โดย เชิงชาย

โดย เชิงชาย.

เลขเรียกหนังสือ: 793.732 ช743ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 793.732 ช743ป] (1).

16. กาพย์กลสุภาษิต / สมคิด แผนสมบูรณ์, เขียน

โดย สมคิด แผนสมบูรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ส234ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนาย์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ส234ก] (1).

17. ลับคมภาษา / สุมาลี วีระวงศ์

โดย สุมาลี วีระวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ส842ล 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ส842ล 2549] (1).

18. อุปกรณ์รามเกียรติ์ / ของ เสฐียรโกเศศ

โดย เสฐียรโกเศศ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ส893อ 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ส893อ 2550] (1).

19. การเขียนสารคดี / ชลอ รอดลอย

โดย ชลอ รอดลอย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.06 ช233ก 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.06 ช233ก 2551] (1).

20. เมืองในแสงแดด / กวีนิพนธ์, โกสินทร์ ขาวงาม

โดย โกสินทร์ ขาวงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ก966ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ใบไม้ป่า, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ก966ม] (1).