ผลการค้นหาของคุณมี 38 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Learn to speak & read Thai / Kosa Ariya.

โดย Kosa Ariya.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91824 K86L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Japan] : Kyoto Seika University, [1993?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91824 K86L] (2).

2. Facets of Thai poetry : collection of kloangs, introducing the Thai kloang / Mom Chao Chand Chirayu Rajani.

โดย Chand Chirayu Rajani, M.C.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 C454F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : National Identity Board, Office of the Prime Minister, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 C454F] (2).

3. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ ตอนกำเนิดพระราม-นางสีดา / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

โดย อุดม ดุจศรีวัชร | ปรีชา กาบแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 อ785ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ785ห] (1).

4. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ ตอนกำเนิดหนุมาน / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

โดย อุดม ดุจศรีวัชร | ปรีชา กาบแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 อ785ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ785ห] (1).

5. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ ตอนไพนาสุริย์วงศ์ / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

โดย อุดม ดุจศรีวัชร | ปรีชา กาบแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 อ785ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ785ห] (1).

6. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ ตอนชิงเมืองไกยเกษ / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

โดย อุดม ดุจศรีวัชร | ปรีชา กาบแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 อ785ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ785ห] (1).

7. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ ตอนทศกัณฐ์ยักษ์ร้าย / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

โดย อุดม ดุจศรีวัชร | ปรีชา กาบแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 อ785ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ785ห] (1).

8. Comparative literature from a Thai perspective : collected articles 1978-1992 / Chetana Nagavajara

โดย Chetana Nagavajara.

เลขเรียกหนังสือ: 809 C526C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Chulalongkorn University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809 C526C] (1).

9. Thai literature : an introduction / Klaus Wenk ; translated from the German by Erich W. Reinhold

โดย Wenk, Klaus.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 W475T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : White Lotus, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 W475T] (1).

10. Thai for English speaking learners : grammatical and cultural approaches / Tipawan Thampusana-Abold

โดย Tipawan Thampusana-Abold.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9183 T595T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Duang Kamol, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9183 T595T] (1).

11. India Studies Journal : souvenir volume of the 11th International Ramayana Conference, December 15-17, 1994 at Thammasat University / organized by India Studies Centre, Thammasat University in cooperation with Vishwa Sahitya Sanskriti Sansthan, New Delhi, Indian Embassy and the Indian Community in Thailand

โดย Thammasat University. India Studies Centre.

เลขเรียกหนังสือ: 294.5922 I39 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : India Studies Centre, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.5922 I39] (1).

12. The story of Khun Chang Khun Phan / Prince Prem Purachatra (Prem Chaya)

โดย Prem Purachatra, Prince.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9132 P925S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Suksapan Panit, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9132 P925S] (3).

13. The story of Phra Abhai Mani / Prince Prem Purachatra (Prem Chaya)

โดย Prem Purachatra, Prince.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9132 P925S 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Suksapan Panit, 1993, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9132 P925S 1993] (2).

14. A new look at nominal compounds in Thai : a lexicase analysis = มุมมองใหม่ของลักษณะคำประสมในภาษาไทย : ทฤษฎีไวยากรณ์ศัพทการก / Saranya Savetamalya

โดย Saranya Savetamalya.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 S243N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiangmai, Thailand : Department of English Faculty of Humanities Chiangmai University, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.915 S243N] (1).

15. Thai literary traditions / edited by Manas Chitakasem

โดย Manas Chitakasem.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 T364 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Chulalongkorn University Press, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 T364] (1).

16. The heath guide to poetry / David Bergman, Daniel Mark Epstein

โดย Bergman, David | Epstein, Daniel Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 808.81 B499H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lexington, Mass. : D. C. Heath, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.81 B499H] (1).

17. The design of fiction / Mark Harris, Josephine Harris, Hester Harris

โดย Harris, Mark | Harris, Josephine | Harris, Hester.

เลขเรียกหนังสือ: 808.831 H315D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Thomas Y. Crowell, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.831 H315D] (1).

18. The fundamentals of the Thai language / by Stuart Campbell and Chuan Shaweevongs.

โดย Campbell, Stuart | Chuan Shaweevongs.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918242 C191F 1956 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Sole distributors, Paragon Book Gallery, c1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918242 C191F 1956] (1).

19. The S.E.A. write anthology of Thai short stories and poems / edited by Nitaya Masavisut, Matthew Grose

โดย Nitaya Masavisut | Grose, Matthew.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9113 S111 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, 1998, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9113 S111] (1).

20. พระอภัยมณีชาดก / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, บรรณาธิการ.

โดย ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ415 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 พ415] (2).