ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ไขภาษาไทย / พระยาอุปกิตศิลปสาร

โดย อุปกิตศิลปสาร, พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 อ837ข 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่โพสพ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 อ837ข 2548] (1).

2. ภาษาไทยกับคำประพันธ์ / พระยาอุปกิตศิลปสาร

โดย อุปกิตศิลปสาร, พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 อ837ภ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่โพสพ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 อ837ภ 2548] (1).

3. ปาฐกถาหลักภาษาไทย / พระยาอุปกิตศิลปสาร

โดย อุปกิตศิลปสาร, พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 อ837ป 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่โพสพ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.915 อ837ป 2548] (2).