ผลการค้นหาของคุณมี 10 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ไม่มีนางนพมาศ ไม่มีลอยกระทงสมัยสุโขทัย / สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.914 ม969 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.914 ม969 2539] (1).

2. พจนานุกรม นอกราชบัณฑิตยฯ / โดย สำนักพจนานุกรม มติชน

โดย สำนักพจนานุกรม มติชน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ส691พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ส691พ] (1).

3. ขุนช้าง ขุนแผน แสนสนุก / สุจิตต์ วงษ์เทศ.

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91109 ส752ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91109 ส752ข] (1).

4. พจนานุกรม นอกราชบัณฑิตยฯ / โดย สำนักพจนานุกรม มติชน

โดย สำนักพจนานุกรม มติชน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ส691พ 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ส691พ 2545] (1).

5. ภาษาใหม่ : ความเป็นมาของ "คำ" และ "ความหมาย" / ภาษิต จิตรภาษา.

โดย ภาษิต จิตรภาษา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9181 ภ488ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9181 ภ488ภ] (1).

6. โคตรวงศ์ทศกัณฐ์ / ทรงวิทย์ ดลประสิทธิ์, เรียบเรียงจากการแสดงบรรยายของ เสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ

โดย ทรงวิทย์ ดลประสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.912 ท146ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.912 ท146ค] (3).

7. เศรษฐกิจ-การเมืองเรื่องสุนทรภู่ มหากวีกระฎุมพี / สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ศ854 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1, 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ศ854] (3).

8. โคตรวงศ์ทศกัณฐ์ / ทรงวิทย์ ดลประสิทธิ์, เรียบเรียงจากการแสดงบรรยายของ เสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ

โดย ทรงวิทย์ ดลประสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.912 ท146ค 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.912 ท146ค 2545] (2).

9. กำสรวลสมุทรเป็นพระราชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยาหรือกำสรวลศรีปราชญ์ / ชำระโดย ล้อม เพ็งแก้ว และคณะฯ ; สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ | ล้อม เพ็งแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91109 ก623 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91109 ก623] (2).

10. ผู้หญิงกับสังคมในวรรณกรรมยุคฟองสบู่ / เสนาะ เจริญพร

โดย เสนาะ เจริญพร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ส915ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ส915ผ] (2).