ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ประชุมโคลงโลกนิติ / สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 398.995911 ก169ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.995911 ก169ป] (1).

2. ภาษิตและคำสอนภาคกลาง / กรมวิชาการ.

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.995911 ก169ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.995911 ก169ภ] (2).

3. ภาษิตและคำสอนภาคใต้ / กรมวิชาการ.

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.995911 ก169ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.995911 ก169ภ] (2).