ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 11 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. กาพย์เห่เรือ / พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ

โดย ธรรมธิเบศร์, เจ้าฟ้า.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ธ336ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 17ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท อักษรเจริญทัศน์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ธ336ก 2544] (2).

2. พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5 / พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.

เลขเรียกหนังสือ: 080 จ657พ 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 34ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท อักษรเจริญทัศน์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 080 จ657พ 2543] (2).

3. เตมิยชาดก / พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรศิริวัฒน์, ทรงแปล

โดย ชินวรศิริวัฒน์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ต712 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท อักษรเจริญทัศน์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.382325 ต712 2543] (2).

4. โคลงทวาทศมาส / ผู้แต่ง, พระเยาวราช ... [และคนอื่นๆ]

โดย พระเยาวราช.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ค966 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ค966] (2).

5. บทละครเรื่องระเด่นลันได / พระมหามนตรี (ทรัพย์)

โดย มนตรี (ทรัพย์), พระมหา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ม151บ 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 38ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษรเจริญทัศน์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ม151บ 2544] (2).

6. เตมิยชาดก / พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรศิริวัฒน์, ทรงแปล

โดย ชินวรศิริวัฒน์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ต712 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.382325 ต712 2544] (2).

7. โคลงทวาทศมาส / ผู้แต่ง, พระเยาวราช ... [และคนอื่นๆ]

โดย พระเยาวราช.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ค966 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ค966 2543] (2).

8. สมบัติอมรินทร์คำกลอน / ของ เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

โดย พระคลัง (หน), เจ้าพระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ323ส 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 พ323ส 2543] (2).

9. ประชุมกลอนสุภาษิตสุนทรภู่ / ของ สุนทรภู่.

โดย สุนทรภู่.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส798ป 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 27ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษรเจริญทัศน์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส798ป 2543] (2).

10. โคลงโลกนิติ / พระราชนิพนธ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศร

โดย เดชาดิศร, สมเด็จกรมพระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.99591 ด846ค 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษรเจริญทัศน์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.99591 ด846ค 2543] (2).

11. สุวรรณสามชาดก / ทรงแปล, พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรศิริวัฒน์

โดย ชินวรศิริวัฒน์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส871 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษรเจริญทัศน์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส871 2544] (2).