ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 143 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. แลลอดลวดลายวรรณกรรม / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

โดย รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ร556ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ร556ล] (1).

2. วิถีแห่งสัจจะ / สกุล บุณยทัต

โดย สกุล บุณยทัต.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ส127ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ส127ว] (1).

3. บทพิจารณ์ว่าด้วยวรรณกรรมการเมืองและประวัติศาสตร์ / สมบัติ จันทรวงศ์

โดย สมบัติ จันทรวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91009 ส255บ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91009 ส255บ 2547] (1).

4. มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร / แย้ม ประพัฒน์ทอง.

โดย แย้ม ประพัฒน์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 895.912 ย721ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.912 ย721ม] (1).

5. วารสารหนังสือใต้ดิน. ฉบับที่ 6, Such artfailure / วาด รวี, บรรณาธิการ.

โดย วาด รวี.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ว478 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Shine Publishing House, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ว478] (1).

6. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ภาคฉันทลักษณ์, ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9103 ร419พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.9103 ร419พ] (1).

7. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย (ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9103 ร419พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.9103 ร419พ] (1).

8. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย, ภาคใต้ : เรื่องสุภาษิตร้อยแปด ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 398.995911 ร419พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.995911 ร419พ] (1).

9. กระทู้ดอกทอง / คำ ผกา.

โดย คำ ผกา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ค351ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรว, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ค351ก] (1).

10. วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา / ลมูล จันทน์หอม, เรียบเรียง.

โดย ลมูล จันทน์หอม | วิทยาลัยครูเชียงใหม่. ภาควิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2049591 ล138ว 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่ายเอกสารตำรา วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2049591 ล138ว 2534] (2).

11. แว่นวรรณกรรม : รวมบทความ / ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ.

โดย บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 บ613ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อ่านไทย, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 บ613ว] (1).

12. ปากไก่วรรณกรรม / ว. วินิจฉัยกุล, เขียน.

โดย ว. วินิจฉัยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 809 ว111ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809 ว111ป] (3), PYULIB-DW [Call number: 809 ว111ป] (1).

13. วรรณกรรมไทยปัจจุบัน / สายทิพย์ นุกูลกิจ

โดย สายทิพย์ นุกูลกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ส658ว 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ส658ว 2539] (1).

14. ปรากฎการณ์แห่งวรรณกรรม / ธัญญา สังขพันธานนท์, เขียน

โดย ธัญญา สังขพันธานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ธ461ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : นาคร, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ธ461ป] (2).

15. บทพิจารณ์ว่าด้วยวรรณกรรมการเมืองและประวัติศาสตร์ / สมบัติ จันทรวงศ์

โดย สมบัติ จันทรวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91009 ส255บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91009 ส255บ] (2).

16. วรรณวินิจ / วัลยา วิวัฒน์ศร

โดย วัลยา วิวัฒน์ศร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91309 ว445ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91309 ว445ว] (2).

17. พลานุภาพแห่งวรรณกรรม / พิทยา ว่องกุล, เขียน

โดย พิทยา ว่องกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 พ671พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 พ671พ] (2).

18. จารีตนิยมทางวรรณกรรมไทย : การศึกษาวิเคราะห์ / เอมอร ชิตตะโสภณ.

โดย เอมอร ชิตตะโสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 อ911จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ911จ] (2).

19. วรรณกรรมอาเซียน. เล่ม 2 บี, วรรณกรรมสมัยอยุธยา ฉบับถอดความ = Anthology of ASEAN literatures. Volume II b, Thai literary works of the Ayutthaya period modernized version / บรรณาธิการ, คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

โดย กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ว242 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชซิ่ง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ว242] (3).

20. พันธะวรรณกรรม / สกุล บุณยทัต

โดย สกุล บุณยทัต.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ส127พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ส127พ] (2).