ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 35 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Expressives in Northern Khmer / Kotchakorn Boontiam

โดย Kotchakorn Boontiam.

เลขเรียกหนังสือ: 495.932 K87E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1991หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Mahidol University, 1991 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.932 K87E] (1).

2. Linguistics in documentation : current abstracts. Number 2

เลขเรียกหนังสือ: 016.41 L755 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D.C. : Federation Internationale de Documentation, c1970สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.41 L755] (1).

3. พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา = / เรียบเรียงโดย บุษบา บรรจงมณี และคนอื่นๆ.

โดย บุษบา บรรจงมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 413.1 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.1 พ174] (1).

4. The Random House dictionary of the English language / Laurence Urdang, editor in chief.

โดย Urdang, Laurence.

เลขเรียกหนังสือ: 423 R194 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: College ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Random House, 1968สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 R194] (1).

5. The Macmillan visual dictionary : multilingual edition / [compiled by] Jean-Claude Corbeil and Ariane Archambault

โดย Corbeil, Jean-Claude | Archambault, Ariane.

เลขเรียกหนังสือ: 413.1 M167 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: U.S.A. : Macmillan, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.1 M167] (1).

6. An English-Kotia Oriya Kotia Oriya-English glossary / Uwe Gustafsson

โดย Gustafsson, Uwe.

เลขเรียกหนังสือ: 491.4563 G982E (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nagpur, India : Summer Institute of Linguistics, 1974สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 491.4563 G982E] (1).

7. Boh panuaik Cham ngu-vung cham : Western Cham vocabulary / Kvoeu-Hor, Timothy Friberg

โดย Kvoeu-Hor | Friberg, Timothy.

เลขเรียกหนังสือ: 499.2 K97B (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Summer Institute of Linguistics, 1978สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.2 K97B] (1).

8. Dictionary of Balinese-English / compiled by C. C. Barber

โดย Barber, Charles Clyde.

เลขเรียกหนังสือ: 499.22 B234D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Aberdeen : Aberdeen University Library, [19--]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.22 B234D] (2).

9. A dictionary of kwoma : a Papuan language of North-East New Guinea / Ross Bowden

โดย Bowden, Ross.

เลขเรียกหนังสือ: 499.12 B784D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra, Australian : Pacific Linguistics, Research School of Pacific and Asian studies, The Australian National University, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.12 B784D] (1).

10. The modern English-Mon dictionary / compiled by Nai Tun Way

โดย Nai Tun Way.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 M689 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Open Society Institute Burma Project, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.93 M689] (1).

11. บรรณานุกรมวจนะวิเคราะห์ = Bibliography of discourse analysis / ผู้รวบรวม, สมทรง บุรุษพัฒน์

โดย สมทรง บุรุษพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 016.40141 ส251บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, 2533สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.40141 ส251บ] (1).

12. Dictionary of lexicography / R. R. K. Hartmann and Gregory James

โดย Hartmann, R. R. K | James, Gregory.

เลขเรียกหนังสือ: 413.028 H333D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.028 H333D] (1).

13. Some difficulties in translation from English into Thai : with application to the book Understanding and Guiding Teenagers / Anongpawn Kongton

โดย Anongpawn Kongton.

เลขเรียกหนังสือ: 495.911802 A615S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap University, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.911802 A615S] (1). Items available for reference: [Call number: 495.911802 A615S] (1).

14. Concise encyclopedia of philosophy of language / edited by Peter V. Lamarque ; consulting editor, R. E. Asher

โดย Lamarque Peter V | Asher, R. E.

เลขเรียกหนังสือ: 401 C744 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kidlington, Oxford : Pergamon, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 401 C744] (1).

15. Encyclopedic dictionary of applied linguistics : a handbook for language teaching / edited by Keith Johnson and Helen Johnson

โดย Johnson, Keith | Johnson, Helen.

เลขเรียกหนังสือ: 418.003 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 418.003 E56] (1).

16. ศัพทานุกรมเวียดนาม-ไทย-อังกฤษ = Vietnamese-Thai-English thesaurus / สุวิไล เปรมศรีรัตน์, จิ่ญ เสี่ยว ถิ่น, มยุรี ถาวรพัฒน์

โดย สุวิไล เปรมศรีรัตน์ | มยุรี ถาวรพัฒน์ | จิ่ญ, เสี่ยว ถิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 413.95922 ส882ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.95922 ส882ศ] (2).

17. Nghe an Khmu-Vietnamese-Thai-English dictionary / Suwilai Premsrirat ... [et al.]

โดย Suwilai Premsrirat.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 N576 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nakhon Pathom : Institute of Language and Culture for Rural Development. Mahidol University, 1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.93 N576] (1).

18. A Grammar of the Northern dialect of Sakao, a Melanesian language of Espiritu Santo (new hebrides) / by Jacques Bernard Michel Guy

โดย Guy, Jacques Bernard Michel.

เลขเรียกหนังสือ: 499.5 G986G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1972หมายเหตุ: Thesis (Ph. D.)--Australian National University, 1972 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.5 G986G] (1).

19. A dictionary of the Northern dialect of Lisu (China and Southeast Asia) / David Bradley

โดย Bradley, David | Australian National University. Pacific Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 B811D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra : Pacific Linguistics, 1994สารสนเทศออนไลน์: content สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.4 B811D] (1).

20. Thu muc ngon ngu hoc Viet Nam = Bibliography of Vietnamese linguistics

เลขเรียกหนังสือ: 016.4959 B582 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Vietnam : Nha Xuat Ban Van Hoa, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.4959 B582] (1).