ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 35 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The Random House dictionary of the English language / Laurence Urdang, editor in chief.

โดย Urdang, Laurence.

เลขเรียกหนังสือ: 423 R194 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: College ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Random House, 1968สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 R194] (1).

2. An English-Kotia Oriya Kotia Oriya-English glossary / Uwe Gustafsson

โดย Gustafsson, Uwe.

เลขเรียกหนังสือ: 491.4563 G982E (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nagpur, India : Summer Institute of Linguistics, 1974สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 491.4563 G982E] (1).

3. Expressives in Northern Khmer / Kotchakorn Boontiam

โดย Kotchakorn Boontiam.

เลขเรียกหนังสือ: 495.932 K87E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1991หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Mahidol University, 1991 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.932 K87E] (1).

4. Linguistics in documentation : current abstracts. Number 2

เลขเรียกหนังสือ: 016.41 L755 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D.C. : Federation Internationale de Documentation, c1970สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.41 L755] (1).

5. The modern English-Mon dictionary / compiled by Nai Tun Way

โดย Nai Tun Way.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 M689 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Open Society Institute Burma Project, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.93 M689] (1).

6. Dictionary of lexicography / R. R. K. Hartmann and Gregory James

โดย Hartmann, R. R. K | James, Gregory.

เลขเรียกหนังสือ: 413.028 H333D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.028 H333D] (1).

7. Thu muc ngon ngu hoc Viet Nam = Bibliography of Vietnamese linguistics

เลขเรียกหนังสือ: 016.4959 B582 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Vietnam : Nha Xuat Ban Van Hoa, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.4959 B582] (1).

8. Dictionary of languages : the definitive reference to more than 400 languages / Andrew Dalby

โดย Dalby, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 409.03 D137D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Columbia University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 409.03 D137D] (1).

9. Mal-Thai-English dictionary / David Filbeck

โดย Filbeck, David.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 F479M (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Department of Linguistics, Payap University, 1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.93 F479M] (1).

10. The Alphabet makers / writers, Katherine Voigtlander, Karen Lewis

โดย Voigtlander, Katherine | Lewis, Karen.

เลขเรียกหนังสือ: 411 V892A (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Huntington Beach, Calif. : Summer Institute of Linguistics, c1990สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 411 V892A] (1).

11. Cohesion in Thai / by Yajai Chuwicha

โดย Yajai Chuwicha.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 Y14C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1986หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Mahidol University, 1986 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.915 Y14C] (1).

12. Chinese linguistics terms glossary / compiled by Stuart Milliken and Peter Lester

โดย Milliken, Stuart | Lester, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 495.123 C539 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dallas, Tex. : SIL International, c2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.123 C539] (1).

13. พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา = / เรียบเรียงโดย บุษบา บรรจงมณี และคนอื่นๆ.

โดย บุษบา บรรจงมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 413.1 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.1 พ174] (1).

14. The Macmillan visual dictionary : multilingual edition / [compiled by] Jean-Claude Corbeil and Ariane Archambault

โดย Corbeil, Jean-Claude | Archambault, Ariane.

เลขเรียกหนังสือ: 413.1 M167 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: U.S.A. : Macmillan, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.1 M167] (1).

15. Boh panuaik Cham ngu-vung cham : Western Cham vocabulary / Kvoeu-Hor, Timothy Friberg

โดย Kvoeu-Hor | Friberg, Timothy.

เลขเรียกหนังสือ: 499.2 K97B (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Summer Institute of Linguistics, 1978สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.2 K97B] (1).

16. Dictionary of Balinese-English / compiled by C. C. Barber

โดย Barber, Charles Clyde.

เลขเรียกหนังสือ: 499.22 B234D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Aberdeen : Aberdeen University Library, [19--]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.22 B234D] (2).

17. A dictionary of kwoma : a Papuan language of North-East New Guinea / Ross Bowden

โดย Bowden, Ross.

เลขเรียกหนังสือ: 499.12 B784D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra, Australian : Pacific Linguistics, Research School of Pacific and Asian studies, The Australian National University, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.12 B784D] (1).

18. บรรณานุกรมวจนะวิเคราะห์ = Bibliography of discourse analysis / ผู้รวบรวม, สมทรง บุรุษพัฒน์

โดย สมทรง บุรุษพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 016.40141 ส251บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, 2533สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.40141 ส251บ] (1).

19. Some difficulties in translation from English into Thai : with application to the book Understanding and Guiding Teenagers / Anongpawn Kongton

โดย Anongpawn Kongton.

เลขเรียกหนังสือ: 495.911802 A615S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap University, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.911802 A615S] (1). Items available for reference: [Call number: 495.911802 A615S] (1).

20. Concise encyclopedia of philosophy of language / edited by Peter V. Lamarque ; consulting editor, R. E. Asher

โดย Lamarque Peter V | Asher, R. E.

เลขเรียกหนังสือ: 401 C744 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kidlington, Oxford : Pergamon, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 401 C744] (1).