ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 24 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The Random House dictionary of the English language / Laurence Urdang, editor in chief.

โดย Urdang, Laurence.

เลขเรียกหนังสือ: 423 R194 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: College ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Random House, 1968สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 R194] (1).

2. An English-Kotia Oriya Kotia Oriya-English glossary / Uwe Gustafsson

โดย Gustafsson, Uwe.

เลขเรียกหนังสือ: 491.4563 G982E (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nagpur, India : Summer Institute of Linguistics, 1974สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 491.4563 G982E] (1).

3. Linguistics in documentation : current abstracts. Number 2

เลขเรียกหนังสือ: 016.41 L755 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D.C. : Federation Internationale de Documentation, c1970สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.41 L755] (1).

4. The modern English-Mon dictionary / compiled by Nai Tun Way

โดย Nai Tun Way.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 M689 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Open Society Institute Burma Project, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.93 M689] (1).

5. Dictionary of lexicography / R. R. K. Hartmann and Gregory James

โดย Hartmann, R. R. K | James, Gregory.

เลขเรียกหนังสือ: 413.028 H333D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.028 H333D] (1).

6. Thu muc ngon ngu hoc Viet Nam = Bibliography of Vietnamese linguistics

เลขเรียกหนังสือ: 016.4959 B582 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Vietnam : Nha Xuat Ban Van Hoa, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.4959 B582] (1).

7. Dictionary of languages : the definitive reference to more than 400 languages / Andrew Dalby

โดย Dalby, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 409.03 D137D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Columbia University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 409.03 D137D] (1).

8. Mal-Thai-English dictionary / David Filbeck

โดย Filbeck, David.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 F479M (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Department of Linguistics, Payap University, 1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.93 F479M] (1).

9. The Alphabet makers / writers, Katherine Voigtlander, Karen Lewis

โดย Voigtlander, Katherine | Lewis, Karen.

เลขเรียกหนังสือ: 411 V892A (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Huntington Beach, Calif. : Summer Institute of Linguistics, c1990สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 411 V892A] (1).

10. Chinese linguistics terms glossary / compiled by Stuart Milliken and Peter Lester

โดย Milliken, Stuart | Lester, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 495.123 C539 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dallas, Tex. : SIL International, c2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.123 C539] (1).

11. The Macmillan visual dictionary : multilingual edition / [compiled by] Jean-Claude Corbeil and Ariane Archambault

โดย Corbeil, Jean-Claude | Archambault, Ariane.

เลขเรียกหนังสือ: 413.1 M167 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: U.S.A. : Macmillan, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.1 M167] (1).

12. Boh panuaik Cham ngu-vung cham : Western Cham vocabulary / Kvoeu-Hor, Timothy Friberg

โดย Kvoeu-Hor | Friberg, Timothy.

เลขเรียกหนังสือ: 499.2 K97B (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Summer Institute of Linguistics, 1978สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.2 K97B] (1).

13. Dictionary of Balinese-English / compiled by C. C. Barber

โดย Barber, Charles Clyde.

เลขเรียกหนังสือ: 499.22 B234D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Aberdeen : Aberdeen University Library, [19--]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.22 B234D] (2).

14. A dictionary of kwoma : a Papuan language of North-East New Guinea / Ross Bowden

โดย Bowden, Ross.

เลขเรียกหนังสือ: 499.12 B784D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra, Australian : Pacific Linguistics, Research School of Pacific and Asian studies, The Australian National University, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.12 B784D] (1).

15. Concise encyclopedia of philosophy of language / edited by Peter V. Lamarque ; consulting editor, R. E. Asher

โดย Lamarque Peter V | Asher, R. E.

เลขเรียกหนังสือ: 401 C744 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kidlington, Oxford : Pergamon, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 401 C744] (1).

16. Encyclopedic dictionary of applied linguistics : a handbook for language teaching / edited by Keith Johnson and Helen Johnson

โดย Johnson, Keith | Johnson, Helen.

เลขเรียกหนังสือ: 418.003 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 418.003 E56] (1).

17. Nghe an Khmu-Vietnamese-Thai-English dictionary / Suwilai Premsrirat ... [et al.]

โดย Suwilai Premsrirat.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 N576 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nakhon Pathom : Institute of Language and Culture for Rural Development. Mahidol University, 1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.93 N576] (1).

18. A dictionary of Dehong, Southeast China / compiled by Luo Yongxian

โดย Luo, Yongxian.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9103 L964D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra, Australia : Pacific Linguistics, c1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9103 L964D] (1).

19. Sedang dictionary with English, Vietnamese, and French glossaries : a thesaurus-alphabetical listing of Sedang Words and Word-Groups / compiled by Kenneth D. Smith

โดย Smith, Kenneth D | Mahidol University | Summer Institute of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 S447 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dallas, Tex. : Summer Institute of Linguistics, 2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.93 S447] (1).

20. Kam Chinese Thai English Dictionary / compilers, Somsonge Burusphat, Sumittra Suraratdecha, Yang Quan

โดย Somsonge Burusphat | Sumittra Suraratdecha | Yang, Quan | Mahidol University. Institute of Language and Culture for Rural Development | Central University for Nationalities. Kam-Tai Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9193 K15 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Institute of Language and Culture for Rural Development Mahidol University, 2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9193 K15] (2).