ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา = / เรียบเรียงโดย บุษบา บรรจงมณี และคนอื่นๆ.

โดย บุษบา บรรจงมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 413.1 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.1 พ174] (1).

2. บรรณานุกรมวจนะวิเคราะห์ = Bibliography of discourse analysis / ผู้รวบรวม, สมทรง บุรุษพัฒน์

โดย สมทรง บุรุษพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 016.40141 ส251บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, 2533สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.40141 ส251บ] (1).

3. ศัพทานุกรมเวียดนาม-ไทย-อังกฤษ = Vietnamese-Thai-English thesaurus / สุวิไล เปรมศรีรัตน์, จิ่ญ เสี่ยว ถิ่น, มยุรี ถาวรพัฒน์

โดย สุวิไล เปรมศรีรัตน์ | มยุรี ถาวรพัฒน์ | จิ่ญ, เสี่ยว ถิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 413.95922 ส882ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.95922 ส882ศ] (2).

4. พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา = Picture dictionary / เรียบเรียงโดย บุษบา บรรจงมณี ... [และคนอื่นๆ]

โดย บุษบา บรรจงมณี | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

เลขเรียกหนังสือ: 413.1 พ174 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.1 พ174 2543] (1).