ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Expressives in Northern Khmer / Kotchakorn Boontiam

โดย Kotchakorn Boontiam.

เลขเรียกหนังสือ: 495.932 K87E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1991หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Mahidol University, 1991 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.932 K87E] (1).

2. Cohesion in Thai / by Yajai Chuwicha

โดย Yajai Chuwicha.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 Y14C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1986หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Mahidol University, 1986 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.915 Y14C] (1).

3. Some difficulties in translation from English into Thai : with application to the book Understanding and Guiding Teenagers / Anongpawn Kongton

โดย Anongpawn Kongton.

เลขเรียกหนังสือ: 495.911802 A615S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap University, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.911802 A615S] (1). Items available for reference: [Call number: 495.911802 A615S] (1).

4. A Grammar of the Northern dialect of Sakao, a Melanesian language of Espiritu Santo (new hebrides) / by Jacques Bernard Michel Guy

โดย Guy, Jacques Bernard Michel.

เลขเรียกหนังสือ: 499.5 G986G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1972หมายเหตุ: Thesis (Ph. D.)--Australian National University, 1972 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.5 G986G] (1).

5. A comparative study of Kui, Bruu and So phonology from a genetic point of view / Jerry Gainey

โดย Gainey, Jerry.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 G142C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1985หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1985 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.93 G142C] (1).

6. The syntax of NPs in Mandeali / by Salinee Raggatanyoo

โดย Salinee Raggatanyoo.

เลขเรียกหนังสือ: 491.49 S165S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1998หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--University of Delhi, 1998 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 491.49 S165S] (1).