ผลการค้นหาของคุณมี 243 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. A short history of linguistics / R. H. Robins.

โดย Robins, R. H.

เลขเรียกหนังสือ: 410.9 R657S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Longman, c1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.9 R657S] (1).

102. Concise encyclopedia of philosophy of language / edited by Peter V. Lamarque ; consulting editor, R. E. Asher

โดย Lamarque Peter V | Asher, R. E.

เลขเรียกหนังสือ: 401 C744 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kidlington, Oxford : Pergamon, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 401 C744] (1).

103. The Dravidian languages / edited by Sanford B. Steever.

โดย Steever, Sanford B.

เลขเรียกหนังสือ: 494 D767 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 494 D767] (1).

104. Encyclopedic dictionary of applied linguistics : a handbook for language teaching / edited by Keith Johnson and Helen Johnson

โดย Johnson, Keith | Johnson, Helen.

เลขเรียกหนังสือ: 418.003 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 418.003 E56] (1).

105. Nghe an Khmu-Vietnamese-Thai-English dictionary / Suwilai Premsrirat ... [et al.]

โดย Suwilai Premsrirat.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 N576 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nakhon Pathom : Institute of Language and Culture for Rural Development. Mahidol University, 1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.93 N576] (1).

106. Pan-Asiatic linguistics : abstracts of the Fourth International Symposium on Languages and Linguistics, January 8-10, 1996 / Institute of Language and Culture for Rural Development. Mahidol University

โดย International symposium on languages and linguistics (4th : 1996 : Mahidol University, Thailand) | Mahidol University. Institute of Language and Culture for Rural Development.

เลขเรียกหนังสือ: 495 I61P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : The Institute, [1996?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 I61P] (1).

107. The situation in logic / Jon Barwise

โดย Barwise, Jon.

เลขเรียกหนังสือ: 160 B296S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Menlo Park, Calif. : CSLI, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 160 B296S] (1).

108. The ethnography of communication : an introduction / Muriel Saville-Troike

โดย Saville-Troike, Muriel.

เลขเรียกหนังสือ: 401.9 S267E 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1997, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.9 S267E 1997] (1).

109. Current trends in textlinguistics / edited by Wolfgang U. Dressler

โดย Dressler, Wolfgang U.

เลขเรียกหนังสือ: 410 C976 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Walter de Gruyter, 1978, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 C976] (1).

110. Functional literacy : theoretical issues and educational implications / edited by Ludo Verhoeven

โดย Verhoeven, Ludo.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2244 F979 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam, Netherlands : John Benjamins, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2244 F979] (1).

111. Language and communication / George A. Miller

โดย Miller, George A.

เลขเรียกหนังสือ: 400 M614L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1963, c1951สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 400 M614L] (1).

112. Introduction to Cambodian / Judith M. Jacob

โดย Jacob, Judith M.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9328242 J12I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Oxford University Press, 1968 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9328242 J12I] (1).

113. Sociolinguistics : selected readings / edited by J. B. Pride and Janet Holmes.

โดย Pride J. B | Holmes, Janet.

เลขเรียกหนังสือ: 302.22 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harmondsworth, Midd. : Penguin Books, 1984, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.22 S678] (1).

114. Comparative linguistics in Southeast Asia / Ilia Peiros

โดย Peiros, Ilia.

เลขเรียกหนังสือ: 495 P378C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra, Australia : Pacific Linguistics, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 P378C] (1).

115. The language corridor : new evidence from Vietnam / Jerold A. Edmondson

โดย Edmondson, Jerold A | Mahidol University. Institute of Language and Culture for Rural Development | International Conference on Tai Studies (1998 Bangkok, Thailand).

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 E24L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University, [1998?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 E24L] (1).

116. A Grammar of the Northern dialect of Sakao, a Melanesian language of Espiritu Santo (new hebrides) / by Jacques Bernard Michel Guy

โดย Guy, Jacques Bernard Michel.

เลขเรียกหนังสือ: 499.5 G986G (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1972หมายเหตุ: Thesis (Ph. D.)--Australian National University, 1972 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.5 G986G] (1).

117. A dictionary of the Northern dialect of Lisu (China and Southeast Asia) / David Bradley

โดย Bradley, David | Australian National University. Pacific Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 B811D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra : Pacific Linguistics, 1994สารสนเทศออนไลน์: content สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.4 B811D] (1).

118. Papers in Southeast Asian linguistics. No. 16 / edited by M. Clark

โดย Clark, M | Australian National University. Pacific Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 P214 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra : Pacific Linguistics, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 P214] (1).

119. Introduction to phonological thory / Robert T. Harms

โดย Harms, Robert T.

เลขเรียกหนังสือ: 414 H288I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J : Prentice-Hall c1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414 H288I] (1).

120. The philosophy of language / Jerrold J. Katz

โดย Katz, Jerrold J.

เลขเรียกหนังสือ: 401 K19P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Row, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401 K19P] (1).