ผลการค้นหาของคุณมี 243 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. A comparative study of Kui, Bruu and So phonology from a genetic point of view / Jerry Gainey

โดย Gainey, Jerry.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 G142C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1985หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1985 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.93 G142C] (1).

142. Language change : its characteristics and motivating force / Saranya Savetamalya

โดย Saranya Savetamalya.

เลขเรียกหนังสือ: 417.7 S243L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Aksorn Pattana, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.7 S243L] (1).

143. A phonological reconstruction of Proto-North-Bahnaric / by Kenneth D. Smith

โดย Smith, Kenneth D.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 S653P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Santa Ana, Calif. : Summer Institute of Linguistics, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93 S653P] (1).

144. Language research. Vol. 34, no. 2 / editor, Un Kyung Kim

โดย Un, Kyung Kim | Seoul National University. Language Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 410.05 L287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Seoul, Korea : Language Research Institute, Seoul National University, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.05 L287] (1).

145. Language research. Vol. 34, no. 3 / editor, Un Kyung Kim

โดย Un, Kyung Kim | Seoul National University. Language Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 410.05 L287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Seoul, Korea : Language Research Institute, Seoul National University, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.05 L287] (1).

146. Language research. Vol. 34, no. 4 / editor, Un Kyung Kim

โดย Un, Kyung Kim | Seoul National University. Language Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 410.05 L287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Seoul, Korea : Language Research Institute, Seoul National University, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.05 L287] (1).

147. Kammu phonology and morphology / Jan-Olof Svantesson

โดย Svantesson, Jan-Olof.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 S968K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Malmo, Sweden : CWK Gleerup, 1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93 S968K] (2).

148. Papeles de la Chinantla. IV, Quiotepec Chinantec grammar / por Frank E. Robbins

โดย Robbins, Frank E.

เลขเรียกหนังสือ: 497.6 R214P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mexico : Museo Nacional de Antropologia, 1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 497.6 R214P] (1).

149. Language and social context : selected readings / edited by Pier Paolo Giglioli

โดย Giglioli, Pier Paolo.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 L287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harmondsworth, Midd. : Penguin Books, 1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 L287] (1).

150. Mvnyei aiq abuk = Ngochang Folktales-Book 2 / editor Zung Khoh

โดย Zung Khoh.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 Z95M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : Foundation for Applied Linguistics, 1999?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 Z95M] (1).

151. Mvnyei somh abuk = Ngochang Folktales-Book 3 / editor Yos Zung and Sau Won

โดย Yos Zung | Sau Won.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 Y65M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : Foundation for Applied Linguistics, 1999?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 Y65M] (1).

152. Mvnyei nyei abuk = Ngochang Folktales-Book 4 / editor, Zung Khoh and Sau Won

โดย Zung Khoh | Sau Won.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 Z95M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : Foundation for Applied Linguistics, 1999?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 Z95M] (1).

153. Mvnyei oeng abuk = Ngochang Folktales-Book 5 / editor Yos Zung

โดย Yos Zung.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 Y65M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : Foundation for Applied Linguistics, 1999?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 Y65M] (1).

154. Thwe gvng mas puh shei = The frog's croaking brings his death / editor Sau Won

โดย Sau Won.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 S255T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : Foundation for Applied Linguistics, 1999?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 S255T] (1).

155. Mangso ka gis = God is good / author, Sau Won

โดย Sau Won.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 S255M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : Foundation for Applied Linguistics, 1999?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 S255M] (1).

156. Yis naus = Funny stories / editor, Yos Zung and Ruth

โดย Yos Aung | Ruth.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 Y65Y ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : Foundation for Applied Linguistics, 1999?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 Y65Y] (1).

157. Dvzvn gyo muhzoh = Whole year / author, Ruth Tung

โดย Ruth Tung.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 R974D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : Foundation for Applied Linguistics, 1999?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 R974D] (1).

158. Tawd yaw khuhq daq che = Yellow Lahu, Is this yours? / editor San Doungkaew

โดย San Doungkaew.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 S194T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : Foundation for Applied Linguistics], 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 S194T] (1).

159. Ha te cad che awg lawn = Working in the rice fields / editor, Longsaeng Siriwong

โดย Longsaeng Siriwong.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 L857H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : Foundation for Applied Linguistics], 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 L857H] (1).

160. Lad hur si yad te che yehg kanx = Daily life of the yellow Lahu / editor, Niparut Jadee

โดย Niparut Jadee.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 N719L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : Foundation for Applied Linguistics], 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 N719L] (1).