ผลการค้นหาของคุณมี 243 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. Lag teh dawg che = Boiling tea / editor, Longsaeng Siriwong

โดย Longsaeng Siriwong.

เลขเรียกหนังสือ: 895.4 L857L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : Foundation for Applied Linguistics], 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.4 L857L] (1).

162. The Alphabet makers / writers, Katherine Voigtlander, Karen Lewis

โดย Voigtlander, Katherine | Lewis, Karen.

เลขเรียกหนังสือ: 411 V892A (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Huntington Beach, Calif. : Summer Institute of Linguistics, c1990สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 411 V892A] (1).

163. สัทศาสตร์ = Phonetics / อมร ทวีศักดิ์

โดย อมร ทวีศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 414 อ274ส 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414 อ274ส 2542] (2).

164. Translating the word of God : with scripture and topical indexes / John Beekman and John Callow

โดย Beekman, John | Callow, John.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 B414T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Grand Rapids, Mich. : Zondervan, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 B414T] (1).

165. The thread of discourse / by Joseph E. Grimes

โดย Grimes, Joseph E.

เลขเรียกหนังสือ: 415 G862T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton Publishers, 1984, c1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 G862T] (1).

166. Pwe yahge ihou cho : pwe lyi thungh chixouq yanghzan xiklyis ihou = Ngochang festivals and games / Lakuk Bom Kho Lang and Ngwa Kho Lang Nywe

โดย Lakuk Bom Kho Lang | Ngwa Kho Lang Nywe.

เลขเรียกหนังสือ: 895.49 L269P ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Applied Linguistics Training Program, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.49 L269P] (1).

167. Wom : wom gas kang dwis das xiklyis nghuot = Food for life / Lakuk Bom Kho Kyang and Tung Chang Zung Thank

โดย Lakuk Bom Kho Kyang | Tung Chang Zung Thank.

เลขเรียกหนังสือ: 895.49 K99F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Applied Linguistics Training Program, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.49 K99F] (1).

168. เอกสารคำสอนวิชา วิธีการทำวิจัยภาษาศาสตร์ภาคสนาม หลักสูตรปริญญาโท ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชียอาคเนย์ / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง

โดย สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.

เลขเรียกหนังสือ: 410.72 ส749อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.72 ส749อ] (1).

169. ภาษาศาสตร์แนวปฏิบัตินิยม / โรม จิรานุกรม

โดย โรม จิรานุกรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

170. A grammar of Hatam : bird's head Peninsula, Irian Jaya / Ger P. Reeshik

โดย Reesink, Ger P.

เลขเรียกหนังสือ: 499.12 R329G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra, Australia : Pacific Linguistics, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.12 R329G] (1).

171. The Bungku-Tolaki languages of South-Eastern Sulawesi, Indonesia / David E. Mead

โดย Mead, David E.

เลขเรียกหนังสือ: 499.22 M479B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra, Australia : Pacific Linguistics, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.22 M479B] (1).

172. A dictionary of Dehong, Southeast China / compiled by Luo Yongxian

โดย Luo, Yongxian.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9103 L964D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra, Australia : Pacific Linguistics, c1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9103 L964D] (1).

173. Telling tongues : language policy in Mexico colony to nation / Shirley Brice Heath

โดย Heath, Shirley Brice.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44972 H438T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Teachers College Press, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44972 H438T] (1).

174. Colloquial Malay : a grammar with conversations and an appendix on the Malayo-Arabic spelling / by Sir Richard Winstedt

โดย Winstedt, Richard, Sir.

เลขเรียกหนังสือ: 499.28 W783C ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: New ed. rev.ข้อมูลการพิมพ์: London : Kegan Paul, Trench, Trubner, 1945สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.28 W783C] (1).

175. Generative phonology workbook / M. Stanley Whitley

โดย Whitley, M. Stanley.

เลขเรียกหนังสือ: 414 W613G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Madison, Wis. : The University of Wisconsin Press, 1979, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414 W613G] (1).

176. Discourse phonology / by Hanni Kuhn, Noreen Pym, John C. Tuggy

โดย Kuhn, Hanni | Pym, Noreen | Tuggy, John C.

เลขเรียกหนังสือ: 414.6 K96D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dallas, Tex. : Summer Institute of Linguistics, 1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414.6 K96D] (1).

177. Error analysis in writing of the English major students of Chiang Mai University for English 221 and English 222 / by Varunee Boon-Long

โดย Varunee Boon-Long | Chiang Mai University. Department of English.

เลขเรียกหนังสือ: 808.042 V327E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Department of English, Chiang Mai University, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.042 V327E] (1).

178. The study of academic writing written by Thai students at Chiang Mai University / by Walaiporn Tantikanangkul

โดย Walaiporn Tantikanangkul | Chiang Mai University. Department of English.

เลขเรียกหนังสือ: 808.042 W151S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Department of English, Chiang Mai University, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.042 W151S] (1).

179. Cohesion in Thai / by Yajai Chuwicha

โดย Yajai Chuwicha.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 Y14C (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1986หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Mahidol University, 1986 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.915 Y14C] (1).

180. Northern Philippine linguistic geography / Curtis D. McFarland

โดย McFarland, Curtis D.

เลขเรียกหนังสือ: 499.21 M143N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.21 M143N] (1).