ผลการค้นหาของคุณมี 243 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. The syntax of NPs in Mandeali / by Salinee Raggatanyoo

โดย Salinee Raggatanyoo.

เลขเรียกหนังสือ: 491.49 S165S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1998หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--University of Delhi, 1998 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 491.49 S165S] (1).

182. Northern Philippine linguistic geography / Curtis D. McFarland

โดย McFarland, Curtis D.

เลขเรียกหนังสือ: 499.21 M143N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : s.n., [19?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.21 M143N] (3).

183. ภาพรวมของการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ / พิณทิพย์ ทวยเจริญ

โดย พิณทิพย์ ทวยเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 410 พ662ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 พ662ภ] (2).

184. ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น / สัญชัย สุลักษณานนท์

โดย สัญชัย สุลักษณานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 445 ส553ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 445 ส553ภ] (1).

185. Words in the mind : an introduction to the mental lexicon / Jean Aitchison

โดย Aitchison, Jean.

เลขเรียกหนังสือ: 401.986 A311W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1993, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.986 A311W] (1).

186. แบบลักษณ์ภาษา / ปราณี กุลละวาณิชย์

โดย ปราณี กุลละวณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 410 ป445บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 ป445บ] (2).

187. Grammar in mind and brain : explorations in cognitive syntax / Paul D. Deane

โดย Deane, Paul D.

เลขเรียกหนังสือ: 415 D282G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 D282G] (1).

188. Conceptualizations and mental processing in language / edited by Richard A. Geiger, Brygida Rudzka-Ostyn

โดย Geiger, Richard A | Rudzka-Ostyn, Brygida.

เลขเรียกหนังสือ: 415 C744 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 C744] (1).

189. A geography of case semantics : the Czech dative and the Russian instrumental / Laura A. Janda

โดย Janda, Laura A.

เลขเรียกหนังสือ: 415 J33G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 J33G] (1).

190. The structure of lexical variation : meaning, naming, and context / Dirk Geeraerts, Stefan Grondelaers, Peter Bakema

โดย Geeraerts, Dirk | Grondelaers, Stefan | Bakema, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 413.028 G298S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 413.028 G298S] (1).

191. Cognitive linguistics in the redwoods : the expansion of a new paradigm in linguistics / edited by Eugene H. Casad

โดย Casad, Eugene H.

เลขเรียกหนังสือ: 415 C676 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 C676] (1).

192. Give : a cognitive linguistics study / John Newman

โดย Newman, John.

เลขเรียกหนังสือ: 415 N553G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 N553G] (1).

193. Speaking of emotions : conceptualisation and expression / edited by Angeliki Athanasiadou, Elzbieta Tabakowska

โดย Athanasiadou, Angeliki | Tabakowska, Elzbieta.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 S741 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 S741] (1).

194. Representation of cognitive structures : syntax and semantics of French sentential complements / Michel Achard

โดย Achard, Michel.

เลขเรียกหนังสือ: 445 A176R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 445 A176R] (1).

195. Grammar and conceptualization / Ronald W. Langacker

โดย Langacker, Ronald W.

เลขเรียกหนังสือ: 415 L271G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin ; Mouton de Gruyter, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 L271G] (1).

196. Folk linguistics / by Nancy A. Niedzielski, Dennis R. Preston

โดย Niedzielski, Nancy A | Preston, Dennis Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 418 N666F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418 N666F] (1).

197. Modern cantonese phonology / by Robert S. Bauer, Paul K. Benedict

โดย Bauer, Robert S | Benedict, Paul K.

เลขเรียกหนังสือ: 495.17 B337M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton De Gruyter, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.17 B337M] (1).

198. Chantyal dictionary and texts / by Michael Noonan ... [et al.]

โดย Noonan, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 C459 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 C459] (1).

199. Mental spaces : aspects of meaning construction in natural language / Gilles Fauconnier

โดย Fauconnier, Gilles.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 F257M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1998, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 F257M] (1).

200. Semantic analysis : a practical introduction / Cliff Goddard

โดย Goddard, Cliff.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 G578S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 G578S] (1).