ผลการค้นหาของคุณมี 243 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. Pidgins and creoles. Volume I, theory and structure / John A. Holm

โดย Holm, John A.

เลขเรียกหนังสือ: 417.22 H747P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Camgridge University Press, 1995, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.22 H747P] (1).

22. Pidgins and creoles. Volume II, Reference survey / John Holm

โดย Holm, John A.

เลขเรียกหนังสือ: 417.22 H747P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1994, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.22 H747P] (1).

23. Speech physiology, speech perception, and acoustic phonetics / Philip Lieberman and Sheila E. Blumstein

โดย Lieberman, Philip | Blumstein, Sheila.

เลขเรียกหนังสือ: 612.78 L716S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1996, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612.78 L716S] (1).

24. Responsibility and evidence in discourse / edited by Jane H. Hill and Judith T. Irvine

โดย Hill, Jane H | Irvine, Judith T.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44089 R434 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1993, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44089 R434] (1).

25. Language change : progress or decay? / Jean Aitchison

โดย Aitchison, Jean.

เลขเรียกหนังสือ: 417.7 A311L 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1995, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.7 A311L 1995] (1).

26. Interaction and the development of mind / A. J. Wootton

โดย Wootton, A. J.

เลขเรียกหนังสือ: 155.413 W918I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.413 W918I] (1).

27. Prosody in conversation : interactional studies / edited by Elizabeth Couper-Kuhlen and Margret Selting

โดย Couper-Kuhlen, Elizabeth | Selting, Margret.

เลขเรียกหนังสือ: 414.6 P966 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414.6 P966] (1).

28. Speech acts and conversational interaction / Michael L. Geis

โดย Geis, Michael L.

เลขเรียกหนังสือ: 401.41 G313S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1997, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.41 G313S] (1).

29. Argument structure in Hindi / Tara Mohanan

โดย Mohanan, Tara.

เลขเรียกหนังสือ: 491.435 M697A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stanford, Calif. : CSLI Publications, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 491.435 M697A] (1).

30. The structure of complex predicates in Urdu / Miriam Butt

โดย Butt, Miriam.

เลขเรียกหนังสือ: 491.4395 B988S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stanford, Calif. : CSLI Publications, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 491.4395 B988S] (1).

31. The geometry of visual phonology / Linda Uyechi

โดย Uyechi, Linda.

เลขเรียกหนังสือ: 419 V97G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stanford, Calif. : CSLI Publications, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 419 V97G] (1).

32. Interaction and grammar / edited by Elinor Ochs, Emanuel A. Schegloff, Sandra A. Thompson

โดย Ochs, Elinor | Schegloff, Emanuel A | Thompson, Sandra A.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 I61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 I61] (1).

33. The Indo-Aryan languages / Colin P. Masica

โดย Masica, Colin P.

เลขเรียกหนังสือ: 491.1 M397I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1993, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 491.1 M397I] (1).

34. Cross-cultural approaches to literacy / edited by Brian Street

โดย Street, Brian V.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2244 C951 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1997, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2244 C951] (1).

35. Historical linguistics and language change / Roger Lass

โดย Lass, Roger.

เลขเรียกหนังสือ: 417.7 L346H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.7 L346H] (1).

36. A-Morphous morphology / Stephen R. Anderson

โดย Anderson, Stephen R.

เลขเรียกหนังสือ: 415 A549A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1995, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 A549A] (1).

37. Grammatical theory in the United States from Bloomfield to Chomsky / P. H. Matthews

โดย Matthews, Peter Hugoe.

เลขเรียกหนังสือ: 410.973 M441G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1996, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.973 M441G] (1).

38. Etymology / Yakov Malkiel

โดย Malkiel, Yakov.

เลขเรียกหนังสือ: 412 M251E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 412 M251E] (1).

39. Discourse strategies / John J. Gumperz

โดย Gumperz, John J.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 G974D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1995, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 G974D] (1).

40. The English language : a historical introduction / Charles Barber

โดย Barber, Charles.

เลขเรียกหนังสือ: 420 B234E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1997, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420 B234E] (1).