ผลการค้นหาของคุณมี 243 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. Color categories in thought and language / edited by C. L. Hardin, Luisa Maffi

โดย Hardin, C. L | Maffi, Luisa.

เลขเรียกหนังสือ: 152.145 C719 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 152.145 C719] (1).

42. Lectures on deixis / Charles J. Fillmore

โดย Fillmore, Charles J.

เลขเรียกหนังสือ: 415 F487L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stanford, Calif. : CSLI, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 F487L] (1).

43. Semantic syntax / Pieter A. M. Seuren

โดย Seuren, Pieter A. M.

เลขเรียกหนังสือ: 415 S496S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 S496S] (1).

44. Semantics / John I. Saeed

โดย Saeed, John I.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 S127S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 S127S] (1).

45. Borneo language studies I : Sabah syntax papers / Charles Peck, editor

โดย Peck, Charles.

เลขเรียกหนังสือ: 499.22 B736 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dallas, Tax. : The Summer Institute of Linguistics, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.22 B736] (1).

46. Community literacy programmes in Northern Ghana / by David H. Bendor-Samuel and Margaret M. Bendor-Samuel

โดย Bendor-Samuel, David H | Bendor-Samuel, Margaret M.

เลขเรียกหนังสือ: 374.0124 B459C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dallas, Tax. : Summer Institute of Linguistics, 1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 374.0124 B459C] (1).

47. Linguistic anthropology / Nancy Parrott Hickerson

โดย Hickerson, Nancy Parrott.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44089 H628L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt, Rinehart and Winston, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44089 H628L] (1).

48. The handbook of phonological theory / edited by John A. Goldsmith

โดย Goldsmith, John A.

เลขเรียกหนังสือ: 414 H236 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : Blackwell, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414 H236] (1).

49. A tagmemic grammar of Ivatan / Cesar A. Hidalgo and Araceli C. Hidalgo

โดย Hidalgo, Cesar A | Hidalgo, Araceli C.

เลขเรียกหนังสือ: 499.21 H632T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Manila : Linguistic Society of the Philippines, c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.21 H632T] (1).

50. Discourse markers / Deborah Schiffrin

โดย Schiffrin, Deborah.

เลขเรียกหนังสือ: 401.41 S333D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1990, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.41 S333D] (1).

51. The Tiwi language / C. R. Osborne

โดย Osborne, C. R.

เลขเรียกหนังสือ: 499.15 O81T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra : Australian Institute of Aboriginal Studies, 1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.15 O81T] (1).

52. Comparative Otomanguean phonology / Calvin R. Rensch

โดย Rensch, Calvin Ross.

เลขเรียกหนังสือ: 497.6 R421C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bloomington, Ind. : Indiana University, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 497.6 R421C] (1).

53. An English-Kotia Oriya Kotia Oriya-English glossary / Uwe Gustafsson

โดย Gustafsson, Uwe.

เลขเรียกหนังสือ: 491.4563 G982E (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nagpur, India : Summer Institute of Linguistics, 1974สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 491.4563 G982E] (1).

54. Collected papers on Khaling, Kulunge, Darai, Newari, Chitwan Tharu / Austin Hale, editor

โดย Hale, Austin.

เลขเรียกหนังสือ: 490 C697 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kirtipur, Nepal : Summer Institute of Linguistics, Institute of Nepal and Asian Studies, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 490 C697] (1).

55. Collected papers on Sherpa, Jirel / Austin Hale, editor

โดย Hale, Austin.

เลขเรียกหนังสือ: 495.49 C697 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kirtipur, Nepal : Summer Institute of Linguistics, Institute of Nepal and Asian Studies, 1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.49 C697] (1).

56. Bru-Viet-Anh : Bru language lessons / Carolyn Miller, Nuan

โดย Miller, Carolyn | Nuan.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 M647B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Manila, Philippines : Summer Institute of Linguistics, 1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93 M647B] (1).

57. Darai phonemic summary / Carl Kotapish, Sharon Kotapish

โดย Kotapish, Carl | Kotapish, Sharon.

เลขเรียกหนังสือ: 491.49 K87D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kathmandu, Nepal : Summer Institute of Linguistics, Tribhuvan University, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 491.49 K87D] (1).

58. Bay Hok Pok Kool Kua : Cua language lessons / Dinh Do and Dinh Moc, Jacqueline Maier

โดย Do, Dinh | Moc, Dinh | Maier, Jacqueling.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 D631B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Manila, Philippines : Summer Institute of Linguistics / MSEA Branch, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.93 D631B] (1).

59. Biological foundations of language / Eric H. Lenneberg

โดย Lenneberg, Eric H.

เลขเรียกหนังสือ: 401.9 L567B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.9 L567B] (1).

60. Current issues in Sino-Tibetan linguistics / edited by Hajime Kitamura, Tatsuo Nishida, Yasuhiko Nagano

โดย Kitamura, Hajime | Nishida, Tatsuo | Nagano, Yasuhiko.

เลขเรียกหนังสือ: 495 C976 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Osaka : The Organizing Committee, The 26th International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 C976] (1).