ผลการค้นหาของคุณมี 243 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. Burmese : an introduction to literary style / by John Okell

โดย Okell, John | Northern Illinois University. Center for Southeast Asian Studies.

เลขเรียกหนังสือ: 495.886 O41B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Illinois] : Center for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.886 O41B] (1).

62. Burmese : an introduction to the script / by John Okell

โดย Okell, John | Northern Illinois University. Center for Southeast Asian Studies.

เลขเรียกหนังสือ: 495.811 O41B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Illinois] : Center for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.811 O41B] (1).

63. Maronao verbal predications : a condensation of the inflection and syntax of Maranao verbs / by Howard McKaughan

โดย Mckaughan, Howard.

เลขเรียกหนังสือ: 499.21 M153M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : s.n.], 1957สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.21 M153M] (1).

64. Burmese and Jingpho : a study of tonal linguistic processes / La Raw Maran

โดย Maran, La Row.

เลขเรียกหนังสือ: 495.816 M311B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Urbana, Ill. : University of Illinois, 1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.816 M311B] (1).

65. Boh panuaik Cham ngu-vung cham : Western Cham vocabulary / Kvoeu-Hor, Timothy Friberg

โดย Kvoeu-Hor | Friberg, Timothy.

เลขเรียกหนังสือ: 499.2 K97B (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Summer Institute of Linguistics, 1978สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.2 K97B] (1).

66. Optimality theory : an overview / edited by Diana Archangeli and D. Terence Langendoen

โดย Archangeli, Diana | Langendoen, Terence.

เลขเรียกหนังสือ: 414 O62 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Malden, Mass. : Blackwell, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414 O62] (1).

67. Expressives in Northern Khmer / Kotchakorn Boontiam

โดย Kotchakorn Boontiam.

เลขเรียกหนังสือ: 495.932 K87E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1991หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Mahidol University, 1991 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.932 K87E] (1).

68. Dictionary of Balinese-English / compiled by C. C. Barber

โดย Barber, Charles Clyde.

เลขเรียกหนังสือ: 499.22 B234D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Aberdeen : Aberdeen University Library, [19--]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.22 B234D] (2).

69. ลักษณะและการกระจายของภาษาเขมรถิ่นไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคตของพยัญชนะสะกด = The characteristics and distributions of Northern Khmer : the past, present and future of some dynamic final consonants / โดย สุวิไล เปรมศรีรัตน์, อรวรรณ ภูอิสระกิจ

โดย สุวิไล เปรมศรีรัตน์ | อรวรรณ ภูอิสระกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.932 ส882ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [นครปฐม] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.932 ส882ล] (1).

70. Languages and history : Japanese, Korean, and Altaic / Roy Andrew Miller

โดย Miller, Roy Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 494 M649L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oslo, Norway : The Institute for Comparative Research in Human Culture, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 494 M649L] (1).

71. Annual review of applied linguistics. Volume 17, Multilingualism / editor-in-chief, William Grabe

โดย Grabe, William.

เลขเรียกหนังสือ: 306.446 A615 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.446 A615] (1).

72. ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา = Pcycholinguistics / พิณทิพย์ ทวยเจริญ

โดย พิณทิพย์ ทวยเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 401.9 พ662ภ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เทพมงคลการพิมพ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.9 พ662ภ 2539] (2).

73. Linguistics in documentation : current abstracts. Number 2

เลขเรียกหนังสือ: 016.41 L755 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D.C. : Federation Internationale de Documentation, c1970สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.41 L755] (1).

74. A Lao grammar for language learners / Pamela Sue Wright

โดย Wright, Pamela Sue.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91915 W952L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : TU-SIL-LRDP, Thammasat University, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91915 W952L] (1).

75. Endangered languages : language loss and community response / edited by Lenore A. Grenoble and Lindsay J. Whaley

โดย Grenoble, Lenore A | Whaley, Lindsay J.

เลขเรียกหนังสือ: 408.9 E56 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 408.9 E56] (1).

76. Relevance theory : applications and implications / edited by Robyn Carston, Seiji Uchida

โดย Carston, Robyn | Uchida, Seiji.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 R382 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, c1998สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

77. Practical phonetic exercises / J. C. Catford and Peter Ladefoged

โดย Catford, J. C | Ladefoged, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 414.8 C359P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Los Angeles, Calif. : UCLA Student Store, 1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414.8 C359P] (1).

78. A dictionary of kwoma : a Papuan language of North-East New Guinea / Ross Bowden

โดย Bowden, Ross.

เลขเรียกหนังสือ: 499.12 B784D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra, Australian : Pacific Linguistics, Research School of Pacific and Asian studies, The Australian National University, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 499.12 B784D] (1).

79. Sino-Tibetan numeral systems : prefixes, protoforms and problems / James A. Matisoff

โดย Matisoff, James A.

เลขเรียกหนังสือ: 495 M433S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra, Australian : Pacific Linguistics, Research School of Pacific and Asian studies, The Australian National University, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 M433S] (1).

80. The modern English-Mon dictionary / compiled by Nai Tun Way

โดย Nai Tun Way.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 M689 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Open Society Institute Burma Project, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.93 M689] (1).