ผลการค้นหาของคุณมี 243 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. Southeast Asian linguistic studies in honour of Vichin Panupong / edited by Arthur S. Abramson

โดย Abramson, Arthur S.

เลขเรียกหนังสือ: 495 S727 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Chulalongkorn University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 S727] (1).

82. Catastrophe theoretic semantics : an elaboration and application of Rene Thom's theory / by Wolfgang Wildgen

โดย Wildgen, Wolfgang.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 W673C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 W673C] (1).

83. Principle & practice in applied linguistics : studies in honour of H. G. Widdowson / editors, Guy Cook, Barbara Seidlhofer

โดย Cook, Guy | Seidlhofer, Barbara.

เลขเรียกหนังสือ: 418 P957 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418 P957] (1).

84. Fundamentals of language / by Roman Jakobson and Morris Halle

โดย Jakobson, Roman | Halle, Morris.

เลขเรียกหนังสือ: 414 J13F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Netherlands : Mouton, 1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414 J13F] (1).

85. Beyond the sentence : discourse and sentential form / edited by Jessica R. Wirth

โดย Wirth, Jessica R.

เลขเรียกหนังสือ: 415 B573 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Arbor, South Africa : Karoma, 1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 B573] (1).

86. Papers in Southeast Asian linguistics. No. 13, Studies in Burmese languages / edited by David Bradley

โดย Bradley, David.

เลขเรียกหนังสือ: 306.4495 P257 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra, Australia : Departments of Linguistics Research School of Pacific Studies Australian National University, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.4495 P257] (1).

87. Papers in Southeast Asian linguistics. No. 14, Tibeto-Burman languages of the Himalayas / edited by David Bradley

โดย Bradley, David.

เลขเรียกหนังสือ: 306.4495 P257 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra, Australia : Departments of Linguistics Research School of Pacific Studies Australian National University, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.4495 P257] (1).

88. Evaluation / Pauline Rea-Dickins and Kevin Germaine

โดย Rea-Dickins, Pauline | Germaine, Kevin.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 R281E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 R281E] (1).

89. Survey on a shoestring : a manual for small-scale language surveys / Frank Blair

โดย Blair, Frank.

เลขเรียกหนังสือ: 407.23 B635S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dallas, Tex. : The Summer Institute of Linguistics and The University of Texas at Arlington, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 407.23 B635S] (2).

90. บรรณานุกรมวจนะวิเคราะห์ = Bibliography of discourse analysis / ผู้รวบรวม, สมทรง บุรุษพัฒน์

โดย สมทรง บุรุษพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 016.40141 ส251บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, 2533สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.40141 ส251บ] (1).

91. ภาษามาเลเซียจากการอ่าน = Bahasa Malaysia through reading / นวนิธิ อยู่โพธิ์

โดย นวนิธิ อยู่โพธิ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท.

เลขเรียกหนังสือ: 499.285 น297ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.285 น297ภ] (1).

92. กลุ่มความหมายของคำภาษาเวียดนาม = Groups of meaning of words in Vietnamese / โสภนา ศรีจำปา

โดย โสภนา ศรีจำปา | มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการอินโดจีนศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9228 ส983ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการอินโดจีนศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9228 ส983ก] (1).

93. Translation into the second language / Stuart Campbell

โดย Campbell, Stuart.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 C191T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Longman, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 C191T] (1).

94. Introducing English semantics / Charles W. Kreidler.

โดย Kreidler, Charles W.

เลขเรียกหนังสือ: 420.143 K92I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.143 K92I] (1).

95. An introduction to corpus linguistics / Graeme Kennedy.

โดย Kennedy, Graeme D.

เลขเรียกหนังสือ: 410.285 K35I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Longman, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.285 K35I] (1).

96. Code-switching in conversation : language, interaction and identity / edited by Peter Auer

โดย Auer, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 C669 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 C669] (1).

97. The scandals of translation : towards an ethics of difference / Lawrence Venuti

โดย Venuti, Lawrence.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 V472S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 V472S] (1).

98. Dictionary of lexicography / R. R. K. Hartmann and Gregory James

โดย Hartmann, R. R. K | James, Gregory.

เลขเรียกหนังสือ: 413.028 H333D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.028 H333D] (1).

99. Some difficulties in translation from English into Thai : with application to the book Understanding and Guiding Teenagers / Anongpawn Kongton

โดย Anongpawn Kongton.

เลขเรียกหนังสือ: 495.911802 A615S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap University, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.911802 A615S] (1). Items available for reference: [Call number: 495.911802 A615S] (1).

100. In other words : a coursebook on translation / Mona Baker

โดย Baker, Mona.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 B168I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1997, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 B168I] (1).