ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 179 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Etymology / Yakov Malkiel

โดย Malkiel, Yakov.

เลขเรียกหนังสือ: 412 M251E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 412 M251E] (1).

2. Semantics / John I. Saeed

โดย Saeed, John I.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 S127S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 S127S] (1).

3. Biological foundations of language / Eric H. Lenneberg

โดย Lenneberg, Eric H.

เลขเรียกหนังสือ: 401.9 L567B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.9 L567B] (1).

4. Catastrophe theoretic semantics : an elaboration and application of Rene Thom's theory / by Wolfgang Wildgen

โดย Wildgen, Wolfgang.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 W673C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 W673C] (1).

5. In other words : a coursebook on translation / Mona Baker

โดย Baker, Mona.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 B168I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1997, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 B168I] (1).

6. A short history of linguistics / R. H. Robins.

โดย Robins, R. H.

เลขเรียกหนังสือ: 410.9 R657S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Longman, c1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.9 R657S] (1).

7. Introduction to Cambodian / Judith M. Jacob

โดย Jacob, Judith M.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9328242 J12I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Oxford University Press, 1968 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9328242 J12I] (1).

8. The philosophy of language / Jerrold J. Katz

โดย Katz, Jerrold J.

เลขเรียกหนังสือ: 401 K19P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Row, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401 K19P] (1).

9. Language change : its characteristics and motivating force / Saranya Savetamalya

โดย Saranya Savetamalya.

เลขเรียกหนังสือ: 417.7 S243L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Aksorn Pattana, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.7 S243L] (1).

10. The world's writing systems / edited by Peter T. Daniels and William Bright

โดย Daniels, Peter T | Bright, William.

เลขเรียกหนังสือ: 411 W927 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Oxford University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 411 W927] (1).

11. Relevance theory : a guide to successful communication in translation / Ernst-August Gutt

โดย Gutt, Ernst-August | Summer Institute of Linguistics | United Bible Societies.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 G985R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dallas, Tex. : Summer Institute of Linguistics and United Bible Societies, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 G985R] (1).

12. Take, read : scripture, textuality, and cultural practice / Wesley A. Kort

โดย Kort, Wesley A.

เลขเรียกหนังสือ: 220.1 K85T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: University Park, PA. : The Pennsylvania State University Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 220.1 K85T] (1).

13. With literacy and justice for all : rethinking the social in language and education / Carole Edelsky

โดย Edelsky, Carole.

เลขเรียกหนังสือ: 370.1175 E22W 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Taylor & Francis, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.1175 E22W 1996] (1).

14. The standby book : activities for the language classroom / edited by Seth Lindstromberg

โดย Lindstromberg, Seth.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 S785 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 S785] (1).

15. Social intelligence and interaction : expressions and implications of the social bias in human intelligence / edited by Esther N. Goody

โดย Goody, Esther N.

เลขเรียกหนังสือ: 153.9 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.9 S678] (1).

16. A notional theory of syntactic categories / John M. Anderson

โดย Anderson, John Mathieson.

เลขเรียกหนังสือ: 415 A547N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 A547N] (1).

17. The Indo-European languages / edited by Anna Giacalone Ramat and Paolo Ramat

โดย Giacalone Ramat, Anna | Ramat, Paolo.

เลขเรียกหนังสือ: 410 I41 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 I41] (1).

18. Language program evaluation : theory and practice / Brian K. Lynch

โดย Lynch, Brian K.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 L987L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 L987L] (1).

19. Literacy, culture, and development : becoming literate in Morocco / Daniel A. Wagner

โดย Wagner, Daniel A.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2244 W132L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2244 W132L] (1).

20. Morphology / P. H. Matthews

โดย Matthews, Peter Hugoe.

เลขเรียกหนังสือ: 415 M441M 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1997, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 M441M 1997] (1).