ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 20 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Semantics / John I. Saeed

โดย Saeed, John I.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 S127S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 S127S] (1).

2. Catastrophe theoretic semantics : an elaboration and application of Rene Thom's theory / by Wolfgang Wildgen

โดย Wildgen, Wolfgang.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 W673C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 W673C] (1).

3. Relevance theory : a guide to successful communication in translation / Ernst-August Gutt

โดย Gutt, Ernst-August | Summer Institute of Linguistics | United Bible Societies.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 G985R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dallas, Tex. : Summer Institute of Linguistics and United Bible Societies, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 G985R] (1).

4. A notional theory of syntactic categories / John M. Anderson

โดย Anderson, John Mathieson.

เลขเรียกหนังสือ: 415 A547N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 A547N] (1).

5. Semantic syntax / Pieter A. M. Seuren

โดย Seuren, Pieter A. M.

เลขเรียกหนังสือ: 415 S496S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 S496S] (1).

6. Relevance theory : applications and implications / edited by Robyn Carston, Seiji Uchida

โดย Carston, Robyn | Uchida, Seiji.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 R382 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 R382] (1).

7. Introducing English semantics / Charles W. Kreidler.

โดย Kreidler, Charles W.

เลขเรียกหนังสือ: 420.143 K92I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.143 K92I] (1).

8. The linguistics of giving / edited by John Newman

โดย Newman, John.

เลขเรียกหนังสือ: 497.45 L755 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : John Benjamins Publishing, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 497.45 L755] (1).

9. Situated embodiment : studies in the emergence of spatial meaning / Jordan Zlatev

โดย Zlatev, Jordan.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 Z82S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stockholm : Gotab, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 Z82S] (1).

10. A geography of case semantics : the Czech dative and the Russian instrumental / Laura A. Janda

โดย Janda, Laura A.

เลขเรียกหนังสือ: 415 J33G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 J33G] (1).

11. Give : a cognitive linguistics study / John Newman

โดย Newman, John.

เลขเรียกหนังสือ: 415 N553G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 N553G] (1).

12. Representation of cognitive structures : syntax and semantics of French sentential complements / Michel Achard

โดย Achard, Michel.

เลขเรียกหนังสือ: 445 A176R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 445 A176R] (1).

13. Mental spaces : aspects of meaning construction in natural language / Gilles Fauconnier

โดย Fauconnier, Gilles.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 F257M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1998, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 F257M] (1).

14. Semantic analysis : a practical introduction / Cliff Goddard

โดย Goddard, Cliff.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 G578S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 G578S] (1).

15. Semantics, culture, and cognition : universal human concepts in culture-specific configurations / Anna Wierzbicka

โดย Wierzbicka, Anna.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 W648S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Oxford University Press, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 W648S] (1).

16. Mappings in thought and language / Gilles Fauconnier

โดย Fauconnier, Gilles.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 F257M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1999, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 F257M] (1).

17. From etymology to pragmatics : metaphorical and cultural aspects of semantic structure / Eve Sweetser.

โดย Sweetser, Eve.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 S974F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1998, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 S974F] (1).

18. Linguistic categorization : prototypes in linguistic theory / John R. Taylor

โดย Taylor, John R.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 T243L 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 T243L 1995] (1).

19. Constructions : a construction grammar approach to argument structure / Adele E. Goldberg

โดย Goldberg, Adele E.

เลขเรียกหนังสือ: 415 G618C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : The University of Chicago Press, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 G618C] (1).

20. The linguistics of giving / edited by John Newman

โดย Newman, John.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 L755 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam, Netherlands : John Benjamins, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 L755] (1).