ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 26 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล = How to overcome reading obstacles / เรียบเรียงโดย เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 ศ866อ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เคล็ดไทย [จัดจำหน่าย], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 ศ866อ 2540] (1).

2. เตรียมตัวไปอ่านข่าว = English through newspapers / เรียบเรียงโดย เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 ศ866ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Mild, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 ศ866ต] (1).

3. พูดอังกฤษแบบฝรั่ง. ภาค 2 = How to speak English with confidence 2 / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ศ866พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 428.34 ศ866พ] (1).

4. ภาษาอังกฤษผิดกันอยู่นั่นแหละ = Typical mistakes Thai learners make / เศรษฐวิทย์.

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ศ866ภ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เคล็ดไทย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 ศ866ภ 2547] (1).

5. จับสุภาษิตอังกฤษมาตีแผ่ = English through proverbs / เศรษฐวิทย์.

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 427 ศ866จ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เคล็ดไทย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 427 ศ866จ 2547] (1).

6. สุดยอดเทคนิคการเขียน = Writing techniques / เศรษฐวิทย์.

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 421 ศ866ส 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผลึกไทย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 421 ศ866ส 2549] (1).

7. พูดอังกฤษประสาธุรกิจ = Speak business English / เศรษฐวิทย์.

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ศ866พ 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผลึกไท, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ศ866พ 2550] (1).

8. เรียนภาษาอังกฤษผ่านคำสอนศาสนา = English through religious beliefs / เศรษฐวิทย์.

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผลึกไท, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 ศ866ร] (1).

9. สำนวนสะเด็ด = Everyday expressions / เศรษฐวิทย์.

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 427 ศ866ส 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9 ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เคล็ดไทย, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 427 ศ866ส 2550] (1).

10. สนุกกับอังกฤษผ่านเพลง. ภาค 3 = English through music episode 3 / เศรษฐวิทย์.

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผลึกไท, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 ศ866ส] (1).

11. พูดอังกฤษประสาธุรกิจ = Speak business English / เศรษฐวิทย์.

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ศ866พ 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราบ, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ศ866พ 2552] (1).

12. อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล = How to overcome reading obstacles / เรียบเรียงโดย เศรษฐวิทย์.

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 ศ866อ 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เคล็ดไทย, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 428.4 ศ866อ 2555] (1).

13. ภาษาอังกฤษนะเหรอ ง่ายจะตาย = English is easy / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ศ866ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 428 ศ866ภ] (1).

14. พูดอังกฤษแบบฝรั่ง (ฉบับรวมเล่ม) = How to speak English with confidence / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ศ866พ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ศ866พ 2545] (1).

15. ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน = English for job interview / เศรษฐวิทย์.

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ศ866ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เคล็ดไทย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ศ866ภ] (1).

16. สนุกกับอังกฤษผ่านเพลง. ภาค 2 = English through music episode 2 / เศรษฐวิทย์.

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866ส 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผลึกไท, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 ศ866ส 2551] (1).

17. เรียนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ = English through films / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866ร 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 ศ866ร 2551] (1).

18. เรียนภาษาอังกฤษผ่านข่าว = English through newspapers / เศรษฐวิทย์.

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.64 ศ866ร 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผลึกไท, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.64 ศ866ร 2551] (1).

19. ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน = English for job interview / เศรษฐวิทย์.

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ศ866ภ 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ศ866ภ 2550] (1).

20. เรียนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ = English through films / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866ร 2556 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เคล็ดไทย, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 ศ866ร 2556] (2).