ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 7 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พูดอังกฤษแบบฝรั่ง. ภาค 2 = How to speak English with confidence 2 / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ศ866พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 428.34 ศ866พ] (1).

2. ภาษาอังกฤษนะเหรอ ง่ายจะตาย = English is easy / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ศ866ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 428 ศ866ภ] (1).

3. พูดอังกฤษแบบฝรั่ง (ฉบับรวมเล่ม) = How to speak English with confidence / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ศ866พ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ศ866พ 2545] (1).

4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน = English for job interview / เศรษฐวิทย์.

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ศ866ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เคล็ดไทย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ศ866ภ] (1).

5. เรียนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ = English through films / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866ร 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 ศ866ร 2551] (1).

6. เรียนภาษาอังกฤษผ่านข่าว = English through newspapers / เศรษฐวิทย์.

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.64 ศ866ร 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผลึกไท, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.64 ศ866ร 2551] (1).

7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน = English for job interview / เศรษฐวิทย์.

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ศ866ภ 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ศ866ภ 2550] (1).